EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:344:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 344, 20. listopad 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 344

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
20. listopadu 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1986/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1987/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1988/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1989/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1990/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1992/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Portugalsko ( 1 )

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1994/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1995/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých izotropních elektroplechů a pásů z křemíkové elektrooceli širších než 500 mm pocházející z Ruské federace a vedení záznamů o dovozech některých izotropních elektroplechů pocházejících z Ruské federace

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a o pokračování dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace nebo Ukrajiny podléhajících registraci

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1997/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Madeiry pro odvětví hovězího masa

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

30

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/779/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování dvou českých členů a tří českých náhradníků Výboru regionů

31

 

*

2004/780/ES, Euratom:
Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2004 o jmenování předsedy a členů Komise Evropských společenství

33

 

 

Komise

 

*

2004/781/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/815/ES týkající se opatření, jimiž se zakazuje uvádět na trh hračky a předměty pro péči o děti určené pro vkládání do úst dětmi do tří let a vyrobené z měkčeného PVC obsahujícího určité ftaláty (oznámeno pod číslem K(2004) 4403)
 ( 1 )

35

 

*

2004/782/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu karbidu křemíku pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny

37

 

 

 

*

1. listopadu 2004 – EUR-Lex – nová verze!(Pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top