EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:275:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 275, 4. srpna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 275

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 66
4. srpna 2023


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2023/C 275/01

Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě „Stop Finning – Stop the Trade“ („Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi“)

1

2023/C 275/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.11202 – FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI) ( 1 )

13

2023/C 275/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.11137 – EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE) ( 1 )

14

2023/C 275/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.11181 – MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY) ( 1 )

15

2023/C 275/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.11096 – MAPFRE / VAS / JV) ( 1 )

16


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2023/C 275/06

Oznámení určené některým osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 a v nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

17

2023/C 275/07

Rozhodnutí Rady ze dne 25. července 2023 o jmenování výkonného ředitele Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví

18

2023/C 275/08

Rozhodnutí Rady ze dne 14. července 2023, kterým se mění rozhodnutí 98/481/ES o schválení externího auditora Evropské centrální banky

19

2023/C 275/09

Oznámení určené fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2012/642/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1592 a nařízením Rady (EU) č. 765/2006, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2023/1591, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

21

2023/C 275/10

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2012/642/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

22

 

Evropská komise

2023/C 275/11

Směnné kurzy vůči euru – 3. srpna 2023

24

2023/C 275/12

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

25

2023/C 275/13

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2023, o zveřejnění žádosti o zápis názvu uvedené v článku 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie„Irish Grass Fed Beef“ (CHZO)

26


 

V   Oznámení

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2023/C 275/14

Zveřejnění žádosti o změnu tradičního výrazu v odvětví vína v souladu s čl. 28 odst. 3 a článkem 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu – „Vino generoso“

33

2023/C 275/15

Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014

36

2023/C 275/16

Zveřejnění žádosti o změnu tradičního výrazu v odvětví vína v souladu s čl. 28 odst. 3 a článkem 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu – „Vino generoso de licor“

42

2023/C 275/17

Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

45


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top