EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:197:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 197, 8. června 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 197

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
8. června 2018


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

531. plenární zasedání ESHV ve dnech 17. a 18. ledna 2018

2018/C 197/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora malých a středních podniků v Evropě se zvláštním důrazem na horizontální legislativní přístup k malým a středním podnikům a respektování zásady iniciativy „Small Business Act“„zelenou malým a středním podnikům“ (průzkumné stanovisko)

1

2018/C 197/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zaujetí komplexního přístupu k průmyslové politice v EU – zlepšení podnikatelského prostředí a podpora konkurenceschopnosti evropského průmyslu (průzkumné stanovisko)

10


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

531. plenární zasedání ESHV ve dnech 17. a 18. ledna 2018

2018/C 197/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2018 [COM(2017) 453 final]

17

2018/C 197/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV [COM(2017) 489 final – 2017/0226 (COD)]

24

2018/C 197/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat [COM(2017) 335 final – 2017/0138 (CNS)]

29

2018/C 197/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny [COM(2017) 770 final]

33

2018/C 197/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017) 281 final – 2017/0123 (COD)]

38

2018/C 197/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017) 278 final – 2017/0121 (COD)] a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017) 277 final – 2017/0122 (COD)]

45

2018/C 197/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Letectví: otevřená a propojená Evropa [COM(2017) 286 final] a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 [COM(2017) 289 final – 2017/0116 (COD)]

58

2018/C 197/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) [COM(2017) 548 final – 2017/0237 (COD)]

66

2018/C 197/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky [COM(2017) 735 final – 2017/0328 (COD)]

71

2018/C 197/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví [COM(2017) 734 final – 2017/0326 (COD)]

72


CS

 

Top