EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 170, 5. června 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 170

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
5. června 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

494. plenární zasedání EHSV ve dnech 10. a 11. prosince 2013

2014/C 170/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k makroregionální strategii EU pro rozvoj hospodářské, sociální a územní soudržnosti ve Středomoří (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2014/C 170/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Statistické nástroje k měření dobrovolné činnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

11

2014/C 170/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Měření sociálního dopadu (stanovisko z vlastní iniciativy)

18

2014/C 170/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský minimální příjem a ukazatele chudoby (stanovisko z vlastní iniciativy)

23

2014/C 170/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Problémy evropského strojírenského průmyslu (výroba strojů, elektrotechnika, elektronika a kovodělný průmysl) v měnící se globální ekonomice (stanovisko z vlastní iniciativy)

32

2014/C 170/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské odvětví údržby, oprav a přestavby lodí – odolné odvětví, konkurenceschopné ve světovém měřítku a uplatňující strategie EU pro udržitelný růst (stanovisko z vlastní iniciativy)

38


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

494. plenární zasedání EHSV ve dnech 10. a 11. prosince 2013

2014/C 170/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)

45

2014/C 170/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD)

50

2014/C 170/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Stínové bankovnictví – ošetření nových zdrojů rizik ve finančním sektoru COM(2013) 614 final

55

2014/C 170/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Balíček opatření v oblasti investic do inovací COM(2013) 494 final COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD) COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE) COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE) COM(2013) 497 final – 2013/0242 (COD) COM(2013) 498 final – 2013/0243 (COD) COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD) COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE) COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE) COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE) COM(2013) 506 final – 2013/0245 (NLE)

61

2014/C 170/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní právní ochranu COM(2013) 401 final

68

2014/C 170/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)

73

2014/C 170/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách COM(2013) 550 final – 2013/0265 (COD) návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)

78

2014/C 170/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce COM(2013) 534 final

85

2014/C 170/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Akční plán pro evropské ocelářství COM(2013) 407 final

91

2014/C 170/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Evropský rok rozvoje (2015)

98

2014/C 170/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat COM(2013) 260 final – 2013/0136 (COD), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)

104

2014/C 170/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) COM(2013) 521 final – 2013/0247 (COD)

110

2014/C 170/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD)

113

2014/C 170/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby, k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění) a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Urychlit realizaci projektu jednotného evropského nebe COM(2013) 408 final – COM(2013) 409 final – 2013/0187 (COD) a COM(2013) 410 final – 2013/0186 (COD)

116


CS

 

Top