EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:181:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 181, 21. červen 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.181.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 181

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
21. června 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

479. plenární zasedání ve dnech 28. a 29. března 2012

2012/C 181/01

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru proti diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

479. plenární zasedání ve dnech 28. a 29. března 2012

2012/C 181/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mladí lidé se zdravotním postižením – zaměstnanost, začleňování a zapojení do společnosti (průzkumné stanovisko)

2

2012/C 181/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Specifické problémy ostrovů (stanovisko z vlastní iniciativy)

7

2012/C 181/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nejen HDP – zapojení občanské společnosti do výběru doplňkových ukazatelů (stanovisko z vlastní iniciativy)

14

2012/C 181/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi EU a Kosovem

21

2012/C 181/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zapojení občanské společnosti do rozvojových politik a do rozvojové spolupráce EU (průzkumné stanovisko)

28


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

479. plenární zasedání ve dnech 28. a 29. března 2012

2012/C 181/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Tvůrčí Evropa COM(2011) 785 final – 2011/0370 (COD)

35

2012/C 181/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Dvojí zdanění na jednotném trhu COM(2011) 712 final

40

2012/C 181/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie COM(2011) 739 final – 2011/0183 (CNS) a k pozměněnému návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie COM(2011) 740 final – 2011/0184 (APP)

45

2012/C 181/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Budoucnost Fondu solidarity Evropské unie COM(2011) 613 final

52

2012/C 181/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES COM(2011) 594 final

55

2012/C 181/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) COM(2011) 651 final – 2011/0295 (COD) a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem COM(2011) 654 final – 2011/0297 (COD)

64

2012/C 181/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách COM(2011) 747 final – 2011/0361 (COD)

68

2012/C 181/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje COM(2011) 635 final – 2011/0284 (COD) a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Společná evropská právní úprava prodeje určená k usnadnění přeshraničních transakcí na jednotném trhu COM(2011) 636 final

75

2012/C 181/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků COM(2011) 684 final – 2011/0308 (COD)

84

2012/C 181/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014–2020 COM(2011) 707 – 2011/0340 (COD)

89

2012/C 181/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) COM(2011) 793 final – 2011/0307 (COD)

93

2012/C 181/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) COM(2011) 794 final – 2011/0374 (COD)

99

2012/C 181/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k uvedení nového právního rámce do souladu (provádění balíčku týkajícího se zboží) COM(2011) 764 final – 2011/0358 (COD) COM(2011) 765 final – 2011/0351 (COD) COM(2011) 766 final – 2011/0352 (COD) COM(2011) 768 final – 2011/0350 (COD) COM(2011) 769 final – 2011/0353 (COD) COM(2011) 770 final – 2011/0354 (COD) COM(2011) 771 final – 2011/0349 (COD) COM(2011) 772 final – 2011/0356 (COD) COM(2011) 773 final – 2011/0357 (COD)

105

2012/C 181/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k následujícím návrhům: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) COM(2011) 809 final – 2011/0401 (COD) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) COM(2011) 810 final – 2011/0399 (COD) Návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) COM(2011) 811 final – 2011/0402 (CNS) Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace COM(2011) 812 final – 2011/0400 (NLE)

111

2012/C 181/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut COM(2011) 817 final – 2011/0384 (COD) a k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu COM(2011) 822 final – 2011/0387 (COD)

122

2012/C 181/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) COM(2011) 834 final – 2011/0394 (COD)

125

2012/C 181/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská agenda pro integraci státních příslušníků třetích zemí COM(2011) 455 final

131

2012/C 181/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku občanů (2013) COM(2011) 489 final – 2011/0217 (COD)

137

2012/C 181/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora růstu a zaměstnanosti – plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání COM(2011) 567 final

143

2012/C 181/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o politikách EU a dobrovolnictví: uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU COM(2011) 568 final

150

2012/C 181/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus pro všechny“ – Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport COM(2011) 788 final – 2011/0371 (COD)

154

2012/C 181/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách COM(2011) 866 final – 2011/0421 (COD)

160

2012/C 181/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje COM(2011) 571 final

163

2012/C 181/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu COM(2011) 789 final – 2011/0372 (COD)

169

2012/C 181/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Letištní balíček obsahujícímu tyto čtyři dokumenty: sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Politika týkající se letišť v Evropské unii – řešení problémů kapacity a kvality s cílem podpořit růst, konektivitu a udržitelnou mobilitu COM(2011) 823 final, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách pozemního odbavování na letištích Unie a o zrušení směrnice Rady 96/67/ES COM(2011) 824 final – 2011/0397 (COD), návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění) COM(2011) 827 final – 2011/0391 (COD), a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/30/ES COM(2011) 828 final – 2011/0398 (COD)

173

2012/C 181/32

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich provozu COM(2011) 814 final – 2011/392 (COD)

179

2012/C 181/33

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury COM(2011) 416 final, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Reforma společné rybářské politiky COM(2011) 417 final, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vnější dimenzi společné rybářské politiky COM(2011) 424 final a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice COM(2011) 425 final

183

2012/C 181/34

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel COM(2011) 798 final – 2011/0231 (COD)

195

2012/C 181/35

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2001/83/ES, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis COM(2012) 48 final – 2008/0256 (COD)

199

2012/C 181/36

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)

200

2012/C 181/37

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci COM(2012) 52 final – 2012/0025 (COD)

201

2012/C 181/38

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci COM(2012) 51 final – 2012/0023 (COD)

202

2012/C 181/39

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků COM(2012) 8 final – 2012/0007 (COD)

203

2012/C 181/40

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací COM(2012) 21 final – 2012/0013 (COD)

204


CS

 

Top