EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:054:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 54, 19. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.054.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 54

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
19. února 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

467. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 8. a 9. prosince 2010

2011/C 054/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetická strategie na období 2011–2020

1

2011/C 054/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Island jako kandidátská země (průzkumné stanovisko)

8

2011/C 054/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (Stanovisko z vlastní iniciativy)

15

2011/C 054/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zabezpečení dodávek v zemědělství a potravinářství v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

20

2011/C 054/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Rusko (stanovisko z vlastní iniciativy)

24


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

467. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 8. a 9. prosince 2010

2011/C 054/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (KOM(2010) 507 v konečném znění – 2010/0260 (COD))

31

2011/C 054/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel (KOM(2010) 508 v konečném znění – 2010/0261 (COD))

32

2011/C 054/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (KOM(2010) 510 v konečném znění – 2010/0264 (COD))

33

2011/C 054/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (KOM(2010) 506 v konečném znění – 2010/0259 (COD))

34

2011/C 054/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti (KOM(2010) 520 v konečném znění – 2010/0274 (COD))

35

2011/C 054/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo (KOM(2010) 550 v konečném znění – 2010/0282 (COD))

36

2011/C 054/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (KOM(2010) 289 v konečném znění – 2010/0160 (COD))

37

2011/C 054/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel (KOM(2010) 395 v konečném znění – 2010/0212 (COD))

42

2011/C 054/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (KOM(2010) 484 v konečném znění – 2010/0250 (COD))

44

2011/C 054/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízení (KOM(2010) 392 v konečném znění – 2010/0215 (COD))

48

2011/C 054/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území (KOM(2010) 375 v konečném znění – 2010/0208 (COD))

51

2011/C 054/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu (KOM(2010) 245 v konečném znění)

58


CS

 

Top