EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:347:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 347, 18. prosinec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.347.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 347

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
18. prosince 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

460. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 17 a 18. února 2010

2010/C 347/01

Stanovisko Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)k tématu „Přizpůsobení dovedností potřebám měnícího se průmyslu a služeb – přínos případného zavedení odvětvových rad pro zaměstnanost a dovednosti na evropské úrovni“ (průzkumné stanovisko)

1

2010/C 347/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Lisabonská agenda a vnitřní trh“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

8

2010/C 347/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Integrace a sociální agenda“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

19

2010/C 347/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Důsledky dohod o hospodářském partnerství pro nejvzdálenější regiony (Karibská oblast)“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

28

2010/C 347/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Budoucí strategie pro mlékárenský průmysl EU v období 2010–2015 a dále“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

34

2010/C 347/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zemědělství v partnerských zemích Středomoří (včetně významu práce žen v zemědělství a úlohy družstev)“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

41

2010/C 347/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Podpora socioekonomických otázek ve vztazích mezi EU a Latinskou Amerikou“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

48

2010/C 347/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Vztahy mezi Evropskou unií a Marokem“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

55


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

460. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 17. a 18. února 2010

2010/C 347/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání“KOM(2009) 267 v konečném znění – 2009/0076 (COD)

62

2010/C 347/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení“KOM(2009) 482 v konečném znění – 2009/0131 (COD)

68

2010/C 347/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění)“KOM(2009) 427 v konečném znění – 2009/0118 (CNS)

73

2010/C 347/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichžcenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu“KOM(2009) 491 v konečném znění – 2009/0132 (COD)

79

2010/C 347/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „Ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2008“KOM(2009) 304 v konečném znění

84


CS

 

Top