EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 184, 08. červenec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2010.184.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 184E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
8. července 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2009–2010
Dílčí zasedání dne 22. do 24. dubna 2009
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 252 E, 22.10.2009
Texty přijaté dne 23.4.2009, které se týkají udělení absolutoria za plnění rozpočtu 2007, byly uveřejněny v Úř. věst. L 255, 26.9.2009.
PŘIJATÉ TEXTY

 

Středa 22. dubna 2009

2010/C 184E/01

Kontrola plnění rozpočtu nástroje předvstupní pomociUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o kontrole plnění rozpočtu nástroje předvstupní pomoci (NPP) v roce 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktivUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o účinném výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2008Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Integrovaný přístup k rovnému zacházení pro muže a ženy v rámci práce výborů a delegacíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o integrovaném přístupu k rovnému zacházení pro muže a ženy v rámci práce výborů a delegací (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Prozatímní dohoda o obchodu s TurkmenistánemUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o prozatímní dohodě o obchodu s Turkmenistánem

20

2010/C 184E/06

Společná přistěhovalecká politika pro EvropuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o společné přistěhovalecké politice pro Evropu: zásady, opatření a nástroje (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Zelená kniha o budoucí politice TEN-TUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o zelené knize o budoucí politice TEN-T (2008/2218(INI))

35

 

Čtvrtek 23. dubna 2009

2010/C 184E/08

Odlesňování a znehodnocování lesůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti

41

2010/C 184E/09

Akční plán pro městskou mobilituUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o akčním plánu pro městskou mobilitu (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Akční plán o inteligentních dopravních systémechUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o akčním plánu pro inteligentní dopravní systémy 2008/2216(INI)

50

 

Pátek 24. dubna 2009

2010/C 184E/11

Práva žen v AfganistánuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o právech žen v Afghánistánu

57

2010/C 184E/12

Podpora pro Zvláštní soud pro Sierra LeoneUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o podpoře pro Zvláštní soud pro Sierra Leone

60

2010/C 184E/13

Humanitární situace obyvatel tábora AšrafUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf

62

2010/C 184E/14

Ochrana „finančních zájmů“ Společenství - boj proti podvodům - výroční zpráva 2007Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům – výroční zpráva za rok 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Poslanecká imunita v PolskuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o poslanecké imunitě v Polsku (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Řízení v rámci SRPUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o řízení společné rybářské politiky: Evropský parlament, regionální poradní sbory a jiní činitelé (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Zavedení systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských státůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o zavedení systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států

79

2010/C 184E/18

NanomateriályUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o regulačních aspektech nanomateriálů (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Výroční rozprava o pokroku dosaženém v roce 2008 při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a právaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 k výroční rozpravě o pokroku, kterého bylo v roce 2008 dosaženo při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Smlouvy o EU)

90

2010/C 184E/20

Závěry summitu skupiny G 20Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o londýnském summitu skupiny G 20 konaném dne 2. dubna 2009

94

2010/C 184E/21

Upevnění stability a prosperity v zemích západního BalkánuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o upevnění stability a prosperity v zemích západního Balkánu (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situace v Bosně a HercegoviněUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o situaci v Bosně a Hercegovině

107

2010/C 184E/23

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a její opční protokolUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a jejího opčního protokolu Evropským společenstvím

111

2010/C 184E/24

Dvacátá pátá výroční zpráva Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (2007)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o 25. výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (2007) (2008/2337(INI))

114

 

DOPORUČENÍ

 

Evropský parlament

2010/C 184E/25

Profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrolDoporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 24. dubna 2009 k problému profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraníDoporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 24. dubna 2009 o nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) (2008/2324(INI))

127

 

STANOVISKA

 

Evropský parlament

 

Středa 22. dubna 2009

2010/C 184E/27

Boj proti násilí na ženáchProhlášení Evropského parlamentu o kampani „Řekni NE násilí na ženách“

131


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Středa 22. dubna 2009

2010/C 184E/28

Žádost o ochranu imunity a výsad Alda PatricielloRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Žádost o ochranu imunity a výsad Renata BrunettaRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Žádost o projednání imunity a výsad, kterých požívá Antonio Di PietroRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o žádosti o projednání imunity a výsad, kterých požívá Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Žádost o zbavení imunity pana Hannese SwobodyRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o žádosti, aby byl Hannes Swoboda zbaven imunity (2009/2014(IMM))

137


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Středa 22. dubna 2009

2010/C 184E/32

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o některých aspektech leteckých služeb *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

Přistoupení ES k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny (KOM(2008)0675 – 7240/2009 - C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Veterinární předpisy pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Právní úprava obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) (KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh

142

2010/C 184E/37

Koordinace systémů sociálního zabezpečení: prováděcí nařízení ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

143

2010/C 184E/38

Evropský metrologický výzkumný program ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy

144

2010/C 184E/39

Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

145

PŘÍLOHA

161

2010/C 184E/40

Minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Výstražná informační síť kritické infrastruktury *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o výstražné informační síti kritické infrastruktury (CIWIN) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o podnětu Nizozemského království ohledně přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/956/SVV o zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Protokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2009Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2009 na rozpočtový rok 2009, Oddíl III - Komise (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2009Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2009 na rozpočtový rok 2009, oddíl III - Komise (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Vnitřní trh s elektřinou ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES

186

2010/C 184E/48

Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

187

2010/C 184E/49

Přístup do sítě: přeshraniční obchod s elektřinou ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Vnitřní trh se zemním plynem ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES

189

2010/C 184E/51

Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Interoperabilita pro evropské orgány veřejné správy (ISA) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) (KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2009/ES o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA)

191

2010/C 184E/53

Stroje pro aplikaci pesticidů ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o strojních zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES

192

PŘÍLOHA

193

2010/C 184E/54

Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry

194

PŘÍLOHA I

204

PŘÍLOHA II

206

PŘÍLOHA III

211

PŘÍLOHA IV

211

2010/C 184E/55

Změna nařízení (ES) č. 717/2007 (veřejné mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

212

2010/C 184E/56

Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí nebo rozdělení

213

2010/C 184E/57

Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (přepracované znění) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (SOLVENTNOST II)

215

2010/C 184E/58

Uzavření Prozatímní dohody s Turkmenistánem *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a záležitostech týkajících se obchodu mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na druhé straně (5144/1999 – KOM(1998) 0617 - C5–0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady (Euratom), kterou se zřizuje rámec Společenství pro jadernou bezpečnost (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Čtvrtek 23. dubna 2009

2010/C 184E/62

Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

260

2010/C 184E/63

Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy a zrušuje směrnice 96/26/ES

261

2010/C 184E/64

Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

262

2010/C 184E/65

Energetické náročnosti budov ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…ES o energetické náročnosti budov

264

PŘÍLOHA I

286

PŘÍLOHA II

288

PŘÍLOHA III

289

PŘÍLOHA IV

289

PŘÍLOHA V

290

PŘÍLOHA VI

290

2010/C 184E/66

Ratingové agentury ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o ratingových agenturách

292

2010/C 184E/67

Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

294

PŘÍLOHA I

309

PŘÍLOHA II

309

PŘÍLOHA III

310

PŘÍLOHA IV

311

2010/C 184E/68

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

313

PŘÍLOHA I

329

PŘÍLOHA II

330

2010/C 184E/69

Doba ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

332

2010/C 184E/70

Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy

339

PŘÍLOHA I

348

PŘÍLOHA II

349

PŘÍLOHA III

352

2010/C 184E/71

Program „Marco Polo“ ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“)

353

2010/C 184E/72

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy

354

PŘÍLOHA

367

2010/C 184E/73

Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

369

2010/C 184E/74

Bezpečnost pacientů *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče (KOM(2008)0837 – C6–0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění (KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Pátek 24. dubna 2009

2010/C 184E/76

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením*Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistika přípravků na ochranu rostlin ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o statistice přípravků na ochranu rostlin

415

PŘÍLOHA I

422

PŘÍLOHA II

423

PŘÍLOHA III

425

2010/C 184E/79

Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

440

PŘÍLOHA

440

2010/C 184E/80

Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

441

PŘÍLOHA I

472

PŘÍLOHA II

474

PŘÍLOHA III

476

PŘÍLOHA IV

477

PŘÍLOHA V

478

PŘÍLOHA VI

481

2010/C 184E/81

Přeshraniční platby ve Společenství ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Činnost institucí elektronických peněz ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností a o změně směrnice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušení směrnice 2000/46/ES (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností a o změně směrnice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušení směrnice 2000/46/ES

484

2010/C 184E/83

Vedlejší produkty živočišného původu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

485

2010/C 184E/84

Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Společný systém DPH, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními (KOM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem▐ .

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem║.

CS

 

Top