EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 317, 23. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.317.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 317

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
23. prosince 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

455. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 15. a 16. července 2009

2009/C 317/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Propojením dopravní politiky s politikou územního rozvoje k udržitelnější městské dopravě

1

2009/C 317/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Konkurenceschopnost evropského sklářského a keramického průmyslu se zvláštním zřetelem ke klimatickému a energetickému balíčku EU (průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)

7

2009/C 317/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi EU a Bosnou a Hercegovinou: úloha občanské společnosti (průzkumné stanovisko)

15

2009/C 317/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Emise ze silniční dopravy – konkrétní opatření k překonání stagnace (stanovisko z vlastní iniciativy)

22

2009/C 317/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Trhy se součástkami a trhy navazující na automobilový průmysl (stanovisko z vlastní iniciativy)

29

2009/C 317/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Městské oblasti a násilí mladistvých

37

2009/C 317/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ochrana dětí před cestujícími sexuálními delikventy

43

2009/C 317/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jakou budoucnost připravit mimoměstským oblastem ve znalostní společnosti? (stanovisko z vlastní iniciativy)

49


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

455. plenární zasedání, které se konalo ve dnech 15. a 16. července 2009

2009/C 317/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů (KOM(2008) 614 – 2008/0196 (COD))

54

2009/C 317/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce (KOM(2008) 668 v konečném znění – 2008/0261 (COD))

62

2009/C 317/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (KOM(2009) 83 v konečném znění/2 – 2009/0035 (COD))

67

2009/C 317/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část 5 (KOM(2009) 142 v konečném znění – 2009/0048 (COD))

72

2009/C 317/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hodnocení akčního plánu ES pro biologickou rozmanitost v polovině období (KOM(2008) 864 v konečném znění)

75

2009/C 317/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů (KOM(2008) 435 v konečném znění/2)

80

2009/C 317/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přínosu telemedicíny pro pacienty, systémy zdravotní péče a společnost (KOM(2008) 689 v konečném znění)

84

2009/C 317/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008) 816 v konečném znění – 2008/0246 (COD))

89

2009/C 317/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (KOM(2008) 852 v konečném znění – 2008/0247 (COD))

94

2009/C 317/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008) 817 v konečném znění – 2008/0237 (COD))

99

2009/C 317/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (KOM(2009) 139 v konečném znění – 2009/0047 (COD))

103

2009/C 317/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (KOM(2008) 725 v konečném znění)

105

2009/C 317/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl (přepracované znění) (KOM(2008) 815 v konečném znění – 2008/0244 (COD))

110

2009/C 317/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (KOM(2008) 820 v konečném znění – 2008/0243 (COD))

115

2009/C 317/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (KOM(2009) 28 v konečném znění – 2009/0007 (CNS)) a k návrhu směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní (KOM(2009) 29 v konečném znění – 2009/0004 (CNS))

120

2009/C 317/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Regionální integrace pro rozvoj zemí AKT (KOM(2008) 604 v konečném znění)

126

2009/C 317/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Rady o čistokrevném plemenném skotu (kodifikovaná verze) (KOM(2009) 235 v konečném znění – 2006/0250 (CNS))

132


CS

 

Top