EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:294E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 294, 03. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2009.294.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 294E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
3. prosince 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2008–2009
Dílčí zasedání od 8. do 10. července 2008
PŘIJATÉ TEXTY
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 256 E, 9. 10. 2008

 

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý 8. července 2008

2009/C 294E/01

Ochrana výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o ochraně výsad Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy (2007/2205(INI))

1

2009/C 294E/02

Dopad plánované výstavby ropovodu, který povede po dnu Baltského moře a který bude spojovat Rusko a Německo, na životní prostředíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o ekologickém dopadu plánovaného plynovodu v Baltském moři, který má spojovat Rusko a Německo (petice 0614/2007 a petice 0952/2006) (2007/2118(INI))

3

2009/C 294E/03

Stabilizace Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenstvíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o stabilizaci Afghánistánu: výzvy pro EU a mezinárodní společenství (2007/2208(INI))

11

 

Středa 9. července 2008

2009/C 294E/04

Roční akční programy pro Brazílii a ArgentinuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrzích rozhodnutí Komise stanovujících roční akční programy pro Brazílii a Argentinu na rok 2008

19

2009/C 294E/05

Priority EU pro 63. zasedání Valného shromáždění OSNDoporučení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 Radě týkající se priorit EU pro 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2008/2111(INI))

20

2009/C 294E/06

Úloha národního soudce v evropském soudním systémuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o úloze soudců jednotlivých států v evropském soudním systému (2007/2027(INI))

27

2009/C 294E/07

Spory mezi Evropskou unií a Spojenými státy v rámci Světové obchodní organizace týkající se údajných subvencí pro Airbus a BoeingUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o sporech mezi Evropskou unií a Spojenými státy v rámci Světové obchodní organizace týkajících se údajných subvencí pro Airbus a Boeing

33

2009/C 294E/08

Evropský strategický plán pro energetické technologieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o Evropském strategickém plánu pro energetické technologie (2008/2005(INI))

35

2009/C 294E/09

Státní investiční fondyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o státních investičních fondech

41

2009/C 294E/10

Na cestě k nové kultuře městské mobilityUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 k tématu „Na cestě k nové kultuře městské mobility“ (2008/2041(INI))

42

2009/C 294E/11

Výroční zpráva ECB za rok 2007Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o výroční zprávě ECB za rok 2007 (2008/2107(INI))

49

 

Čtvrtek 10. července 2008

2009/C 294E/12

Soupis romské komunity v Itálii na základě etnického původuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o soupisu romské komunity v Itálii na základě etnického původu

54

2009/C 294E/13

Situace v Číně po zemětřesení a před zahájením olympijských herUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o situaci v Číně po zemětřesení a před konáním olympijských her

58

2009/C 294E/14

Strategický dokument Komise o rozšířeníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o dokumentu Komise o strategii rozšíření 2007 (2007/2271(INI))

60

2009/C 294E/15

Situace v ZimbabweUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o situaci v Zimbabwe

64

2009/C 294E/16

Vesmír a bezpečnostUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 k vesmíru a bezpečnosti (2008/2030(INI))

69

2009/C 294E/17

KašmírUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie

75

2009/C 294E/18

BangladéšUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o Bangladéši

77

2009/C 294E/19

Trest smrtiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o trestu smrti, zejména o případu Troye Davise

80

 

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý 8. července 2008

2009/C 294E/20

Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Witolda TomczakaRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o žádosti, aby byl Witold Tomczak zbaven poslanecké imunity (2008/2078(IMM))

81

2009/C 294E/21

Schvalování Komise (změny jednacího řádu Parlamentu)Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o změnách jednacího řádu Parlamentu, pokud jde o schvalování Evropské komise (2007/2128(REG))

82

2009/C 294E/22

Práce v plénu a zprávy z vlastního podnětu (změna jednacího řádu)Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o změně jednacího řádu Evropského parlamentu na základě návrhů pracovní skupiny pro parlamentní reformu ve věci práce v plénu a zpráv z vlastního podnětu (2007/2272(REG))

86

 

Středa 9. července 2008

2009/C 294E/23

Vytváření politických skupin (změna článku 29)Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o změně článku 29 jednacího řádu Evropského parlamentu — Vytváření politických skupin (2006/2201(REG))

91

 

 

Evropský parlament

 

Úterý 8. července 2008

2009/C 294E/24

Evropský nástroj sousedství a partnerství ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (KOM(2008)0308 — C6-0200/2008 — 2008/0095(COD))

92

2009/C 294E/25

Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (KOM(2008)0247 — C6-0208/2008 — 2008/0088(CNS))

93

2009/C 294E/26

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) (KOM(2008)0111 — C6-0127/2008 — 2006/0214(COD))

93

2009/C 294E/27

Ochrana divoce žijícího ptactva (Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2008)0105 — C6-0088/2008 — 2008/0038(COD))

94

2009/C 294E/28

Společný systém daně z přidané hodnoty *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (KOM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))

95

2009/C 294E/29

Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států podepsané v Espoo roku 1991*Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o schválení Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, podepsané v Espoo roku 1991, jménem Evropského společenství (KOM(2008)0132 — C6-0161/2008 — 2008/0052(CNS))

98

2009/C 294E/30

Přistoupení Lichtenštejnska k dohodě EU/ES/Švýcarsko o provádění, používání a rozvoji schengenského acquis *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu – jménem Evropské unie – protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (KOM(2006)0752 — C6-0089/2008 — 2006/0251(CNS))

99

2009/C 294E/31

Přistoupení Lichtenštejnska k dohodě ES/Švýcarsko o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (KOM(2006)0754 — C6-0090/2008 — 2006/0252(CNS))

100

2009/C 294E/32

Protokol mezi ES, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o dohodě ES/Švýcarsko o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o přistoupení Lichtenštejnska k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku (KOM(2006)0753 — C6-0091/2008 — 2006/0257(CNS))

101

2009/C 294E/33

Jednotný vzor víz *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz, pokud jde o číslování víz (KOM(2008)0188 — C6-0187/2008 — 2008/0074(CNS))

102

2009/C 294E/34

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody, kterou se obnovuje Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (16681/2007 — KOM(2007)0576 — C6-0073/2008 — 2007/0207(CNS))

103

2009/C 294E/35

Jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 ke společnému postoji Rady s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (16673/2/2007 — C6-0138/2008 — 2006/0143(COD))

105

P6_TC2-COD(2006)0143
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 8. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

106

2009/C 294E/36

Potravinářské přidatné látky ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 ke společnému postoji Rady s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách (16675/2/2007 — C6-0141/2008 — 2006/0145(COD))

106

P6_TC2-COD(2006)0145
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 8. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o potravinářských přídatných látkách

106

2009/C 294E/37

Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 a nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES (16677/3/2007 — C6-0139/2008 — 2006/0147(COD))

107

P6_TC2-COD(2006)0147
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 8. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES

107

2009/C 294E/38

Potravinářské enzymy ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (16676/1/2007 — C6-0140/2008 — 2006/0144(COD))

108

P6_TC2-COD(2006)0144
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 8. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97

108

2009/C 294E/39

Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (5058/3/2008 — C6-0177/2008 — 2006/0304(COD))

109

P6_TC2-COD(2006)0304
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 8. července 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

109

2009/C 294E/40

Rozpočet na rok 2009: První úvahy o mandátu PNR na rok 2009 a mandát pro dohodovací řízeníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o rozpočtu na rok 2009: první úvahy o předběžném návrhu rozpočtu na rok 2009 a o mandátu pro dohodovací řízení Oddíl III – Komise (2008/2025(BUD))

110

 

Středa 9. července 2008

2009/C 294E/41

Změna směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) (16133/3/2007 — C6-0129/2008 — 2006/0272(COD))

121

P6_TC2-COD(2006)0272
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 9. července 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic)

121

2009/C 294E/42

Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (16138/3/2007 — C6-0131/2008 — 2006/0274(COD))

122

P6_TC2-COD(2006)0274
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 9. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře)

122

2009/C 294E/43

Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracovné znění) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (16160/4/2007 — C6-0176/2008 — 2006/0130(COD))

123

2009/C 294E/44

Program pro modernizaci evropských statistik v oblasti podniků a obchodu (MEETS) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) (KOM(2007)0433 — C6-0234/2007 — 2007/0156(COD))

124

P6_TC1-COD(2007)0156
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2008/ES o Programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS)

124

2009/C 294E/45

Baterie a akumulátory a odpady z nich ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o čl. 6 odst. 2 o uvádění baterií a akumulátorů na trh (KOM(2008)0211 — C6-0165/2008 — 2008/0081(COD))

125

P6_TC1-COD(2008)0081
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění baterií a akumulátorů na trh

125

2009/C 294E/46

Omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan a dusičnan amonný) (KOM(2007)0559 — C6-0327/2007 — 2007/0200(COD))

126

P6_TC1-COD(2007)0200
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2008/ES, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan a dusičnan amonný

126

2009/C 294E/47

Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (KOM(2007)0532 — C6-0319/2007 — 2007/0199(COD))

127

P6_TC1-COD(2007)0199
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

127

2009/C 294E/48

Vnitřní trh se zemním plynem ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (KOM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))

142

P6_TC1-COD(2007)0196
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

142

2009/C 294E/49

Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (KOM(2006)0016 — C6-0037/2006 — 2006/0006(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0006
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a zrušuje nařízení (EHS) č. 574/72

181

PŘÍLOHA I
Prováděcí pravidla k dvoustranným úmluvám, která zůstávají v platnosti, a nová prováděcí pravidla k dvoustranným úmluvám

225

PŘÍLOHA II
Zvláštní systémy pro úředníky

225

PŘÍLOHA III
Členské státy, které hradí náklady na dávky na základě paušálních částek

225

PŘÍLOHA IV
Příslušné orgány a instituce, instituce místa bydliště a pobytu, přístupová místa, instituce a organizace určené příslušnými orgány

225

2009/C 294E/50

Koordinace systémů sociálního zabezpečení: příloha XI ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI (KOM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD))

226

P6_TC1-COD(2006)0008
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanoví obsah jeho příloh

226

PŘÍLOHA

231

2009/C 294E/51

Rozšíření ustanovení nařízení (ES) č.883/2004 a (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (KOM(2007)0439 — C6-0289/2007 — 2007/0152(CNS))

259

 

Čtvrtek 10. července 2008

2009/C 294E/52

Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza (KOM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD))

260

P6_TC1-COD(2006)0088
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza

260

2009/C 294E/53

Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 o návrhu nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období ode dne 1. srpna 2008 do 31. července 2012 (KOM(2008)0243 — C6-0199/2008 — 2008/0093(CNS))

271

2009/C 294E/54

Rybářská flotila EU postižená hospodářskou krizí *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2008 k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí (KOM(2008)0454 — C6-0270/2008 — 2008/0144(CNS))

273


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem║.

CS

 

Top