EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 156, 09. červenec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.156.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 156

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
9. července 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 156/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

1

2009/C 156/02

Sdělení Komise o prodloužení platnosti pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích

3

2009/C 156/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5510 – Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 156/05

Směnné kurzy vůči euru

5

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2009/C 156/06

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu pro malé astřední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

6

2009/C 156/07

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

9

2009/C 156/08

Aktualizace seznamu celních úřadů, ve kterých lze navrhnout v celním prohlášení produkty uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 k propuštění do volného oběhu v Evropském společenství

12

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2009/C 156/09

Sdělení Kontrolního úřadu ESVO o aktuálních úrokových sazbách při vracení prostředků státní podpory a o referenčních/diskontních sazbách, které platí pro tři státy ESVO od 1. března 2009(Zveřejněno v souladu s článkem 10 rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 (zveřejněno v Úř. věst. L 139 ze dne 25.5.2006, s. 37 a v dodatku EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

15

2009/C 156/10

Schválení státní podpory podle článku 61 Dohody o EHP a čl. 1 odst. 3 části 1 protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru

16

2009/C 156/11

Kontrolní úřad ESVO zjistil, že následující opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu článku 61 Dohody o EHP

17

2009/C 156/12

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO ze dne 5. listopadu 2008 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle aktu uvedeného v bodě 5cl přílohy XI Dohody o EHP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací), přizpůsobeného protokolem 1 k této dohodě a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody

18


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2009/C 156/13

Výzva k předkládání návrhů „Spotřebitelská politika“

24

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2009/C 156/14

Sdělení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (omezení přístupu na trh s plynem) (1)

25

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2009/C 156/15

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 8 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality

27


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top