EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 75, 31. březen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 75

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
31. března 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2009/C 075/01

Akční plán – Víceletému akčnímu plánu v oblasti evropské e-justice na období let 2009–2013

1

 

Komise

2009/C 075/02

Směnné kurzy vůči euru

13

2009/C 075/03

Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72

14

2009/C 075/04

Stanovisko poradního výboru pro spojování podniků přijaté na jeho zasedání dne 5. prosince 2008 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci č. COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Zpravodaj: Švédsko

16

2009/C 075/05

Závěrečná zpráva ve věci č. COMP/M.5046 – Friesland/Campina

19

2009/C 075/06

Shrnutí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2008, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.5046 – Friesland Foods/Campina) (Oznámeno pod číslem K(2008) 8459)  (1)

21

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2009/C 075/07

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

28

2009/C 075/08

Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství — Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou v souladu se závazky veřejné služby (1)

31

2009/C 075/09

Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství — Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou v souladu se závazky veřejné služby (1)

32


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2009/C 075/10

Výzva k předkládání návrhů v rámci ročního pracovního programu pro granty v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) na rok 2009 (Rozhodnutí Komise K(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Výzva k předkládání návrhů v rámci víceletého pracovního programu pro rok 2009 pro granty v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) na období 2007–2013 (Rozhodnutí Komise K(2009) 2178)

34

2009/C 075/12

Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu pro granty v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) podle plánu evropské hospodářské obnovy (Rozhodnutí Komise K(2009) 2183)

35

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2009/C 075/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5500 – General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2009/C 075/14

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

37

2009/C 075/15

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

41


 

Opravy

2009/C 075/16

Oprava výzvy k předložení připomínek podle čl. 1 odst. 2 části I protokolu 3 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora ke státní podpoře týkající se zdaňování kaptivních pojišťoven v Lichtenštejnsku (Tento text zrušuje a nahrazuje text zveřejněný v Úř. věst. C 72, 26.3.2009, s. 50)

45


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top