EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 66, 20. březen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 66E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
20. března 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

Evropský parlament
ZASEDÁDÍ 2008–2009
Dílčí zasedání od 11. do 13. března 2008
PŘIJATÉ TEXTY
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 113 E, 8.5.2008.

 

 

Úterý 11. března 2008

2009/C 066E/01

Evropská politika udržitelné dopravyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o evropské politice udržitelné dopravy s přihlédnutím k evropské politice v oblasti energetiky a životního prostředí (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Včasné varování při mimořádných událostechProhlášení Evropského parlamentu o včasném varování občanů při závažných mimořádných událostech

6

 

Středa 12. března 2008

2009/C 066E/03

Kontrola stavu SZPUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o kontrole stavu SZP (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Situace žen ve venkovských oblastech Evropské unieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o situaci žen ve venkovských oblastech EU (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Udržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EUUsnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o udržitelném zemědělství a bioplynu: potřeba přezkumu právních předpisů EU (2007/2107(INI))

29

 

Čtvrtek 13. března 2008

2009/C 066E/06

Globální fond pro energetickou účinnost a obnovitelnou energiiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o Globálním fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

Výzva, kterou představuje pro nové členské státy politika rozvojové spolupráce EUUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o výzvě, kterou politika rozvojové spolupráce EU představuje pro nové členské státy (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Kodex chování EU pro vývoz zbraníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o Kodexu chování EU pro vývoz zbraní – nepřijetí společného postoje Radou a nedosažení právní závaznosti kodexu

48

2009/C 066E/09

Specifická situace žen ve věznicích a dopad uvěznění rodičů na společenský a rodinný životUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o specifické situaci žen ve věznicích a dopadu uvěznění rodičů na společenský a rodinný život (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráceUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArménieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o Arménii

67

2009/C 066E/12

Zadržení účastníků manifestace po prezidentských volbách v RuskuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o Rusku

69

2009/C 066E/13

Případ afgánského novináře Perweze KambachšeUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o případu afghánského novináře Parweze Kambakhsha

71

2009/C 066E/14

Případ íránského občana Seyeda Mehdího KázemíhoUsnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o případu íránského občana Seyeda Mehdího Kázemího

73

 

DOPORUČENÍ

 

Čtvrtek 13. března 2008

2009/C 066E/15

Úloha Evropské unie v IrákuDoporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 13. března 2008 o úloze Evropské unie v Iráku (2007/2181(INI))

75


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Středa 12. března 2008

2009/C 066E/16

Zbavení imunity Hanse-Petera MartinaRozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o žádosti o zbavení poslanecké imunity, které požívá Hans-Peter Martin (2007/2215(IMM))

82


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Úterý 11. března 2008

2009/C 066E/17

Správa majetku ESUO a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (KOM(2007)0435 – C6-0276/2007 – 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Dohoda mezi ES a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými arabskými emiráty o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2007)0134 – C6-0472/2007 – 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Společná organizace zemědělských trhů (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (KOM(2007)0854 – C6-0033/2008 – 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Společná organizace zemědělských trhů (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (KOM(2008)0027 – C6-0061/2008 – 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Statistická klasifikace ekonomických činností v ES (kodifikované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (kodifikované znění) (KOM(2007)0755 – C6-0437/2007 – 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Identifikace a evidování prasat (kodifikované znění) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu směrnice Rady o identifikaci a evidování prasat (kodifikované znění) (KOM(2007)0829 – C6-0037/2008 – 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Uvádění sadby zeleniny na trh (kodifikované znění) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu směrnice Rady o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (kodifikované znění) (KOM(2007)0852 – C6-0038/2008 – 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví ***IIILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3601/2008 – C6-0029/2008 – 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Evropský inovační a technologický institut ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (15647/1/2007 – C6-0035/2008 – 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unieUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2008)0014 – C6-0036/2008 – 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Opravný rozpočet č. 1/2008Pozměňovací návrh k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008 (7259/2008 – C6-0124/2008 – 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Opravný rozpočet č. 1/2008Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008, Oddíl III – Komise (7259/2008 – C6-0124/2008 – 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Dohoda mezi ES a Guinea-Bissau o parterství v odvětví rybolovu *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o parterství v odvětví rybolovu (KOM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Pobřežím slonoviny *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé (KOM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS))

95

 

Středa 12. března 2008

2009/C 066E/31

Energetická statistika ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice (KOM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o energetické statistice

97

2009/C 066E/32

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o statistice pesticidů (Text s významem pro EHP)

98

2009/C 066E/33

Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud se jedná o vnitrostátní kvóty pro mléko (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

124

 

Čtvrtek 13. března 2008

2009/C 066E/34

Zlepšení kvality života seniorů ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje pro zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT), prováděném několika členskými státy (KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2008/ES o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje pro zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT), prováděném několika členskými státy

128

2009/C 066E/35

Zdanění bezolovnatého benzínu a plynového oleje *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního režimu zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota k obchodním účelům a o koordinaci zdanění bezolovnatého benzínu a plynového oleje používaných jako pohonné hmoty (KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS))

129


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

CS

 

Top