EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:064:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 64, 19. březen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 64

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
19. března 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Rada

2009/C 064/01

Stanovisko Rady ze dne 10. března 2009 k aktualizovanému programu stability Francie na období 2008–2012

1

2009/C 064/02

Stanovisko Rady ze dne 10. března 2009 k aktualizovanému programu stability Řecka na období 2008–2011

7


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 064/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5433 – Sanacorp/V.D. Linde) (1)

13

2009/C 064/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5438 – NBC Universal/De Agostini Communications/IMI Investimenti/Cattleya) (1)

13


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 064/05

Směnné kurzy vůči euru

14

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2009/C 064/06

Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 1; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 5; Úř. věst. C 192, 18.8.2007, s. 11; Úř. věst. C 271, 14.11.2007, s. 14; Úř. věst. C 57, 1.3.2008, s. 31; Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 14; Úř. věst. C 207, 14.8.2008, s. 12; Úř. věst. C 331, 21.12.2008, s. 13; Úř. věst. C 3, 8.1.2009, s. 5)

15

2009/C 064/07

Aktualizace vzorů průkazů vydávaných ministerstvy zahraničních věcí členských států akreditovaným členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům, jež jsou uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úřední věstník C 247 ze dne 13.10.2006, s. 85; Úř. věst. C 153 ze dne 6.7.2007, s. 15)

18

2009/C 064/08

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1, Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16, Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9, Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10, Úř. věst. C 331, 31.12.2008, s. 13, Úř. věst. C 3, 8.1.2009, s. 10, Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 10)

20

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2009/C 064/09

Výzva k předkládání připomínek podle čl. 1 odst. 2 části I protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora ke státní podpoře týkající se osvobození Islandského fondu pro financování bydlení od úhrady poplatku za státní záruku

21

2009/C 064/10

Kontrolní úřad ESVO se rozhodl nevznést námitky vůči oznámenému opatření

37

2009/C 064/11

Informace sdělované státy ESVO ohledně státní podpory poskytnuté podle aktu uvedeného v bodě 1 písm. f) přílohy XV Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům)

38


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2009/C 064/12

Výzva k předkládání návrhů ohledně společného pracovního programu ENIAC Joint Undertaking

39

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2009/C 064/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5347 – Mapfre/Salvador Caetano/JVS) (1)

40

2009/C 064/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5477 – Votorantim/Aracruz) (1)

41


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top