EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 57, 01. březen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 57

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
1. března 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 057/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1

2008/C 057/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

3

2008/C 057/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4987 – IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 057/04

Směnné kurzy vůči euru

5

2008/C 057/05

Stanovisko poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 26. října 2007 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci č. COMP/38.432 – Profesionální videokazety

6

2008/C 057/06

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci č. COMP/38.432 – Profesionální videokazety (v souladu s články 15 a 16 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)

7

2008/C 057/07

Stanovisko poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 16. listopadu 2007 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci č. COMP/38.432 – Profesionální videokazety

9

2008/C 057/08

Shrnutí rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2007 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Věc č. COMP/38.432 – Profesionální videokazety) (oznámeno pod číslem K(2007) 5469 v konečném znění)  (1)

10

2008/C 057/09

Sdělení Komise o předpokládané dostupnosti finančních zdrojů pro poskytování restrukturalizační podpory na hospodářský rok 2008/09 v rámci provádění nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

13

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 057/10

Zveřejnění rozhodnutí členských států o vydání nebo zrušení provozních licencí podle čl. 13 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 o vydávání licencí leteckým dopravcům (1)

14

2008/C 057/11

Komentovaná prezentace regulovaných trhů a vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí příslušné požadavky směrnice o investičních službách (směrnice Rady 93/22/EHS)

21


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Cedefop

2008/C 057/12

Veřejná výzva k předkládání návrhů – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet – Evropská síť referencí a odborných znalostí pro odborné vzdělávání a přípravu

28

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2008/C 057/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4874 – Itema/BarcoVision) (1)

30

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2008/C 057/14

Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 1; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 5; Úř. věst. C 192, 18.8.2007, s. 11; Úř. věst. C 271, 14.11.2007, s. 14)

31

2008/C 057/15

Aktualizace referenčních částek potřebných k překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 19; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 22; Úř. věst. C 182, 4.8.2007, s. 18)

38

2008/C 057/16

Zveřejnění žádosti o zápis do rejstříku podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

39


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top