EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 44, 16. únor 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 44

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
16. února 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

439. plenární zasedání ve dnech 24. a 25. října 2007

2008/C 044/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy KOM(2007) 161 v konečném znění

1

2008/C 044/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zřízení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva KOM(2007) 241 v konečném znění – 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů KOM(2007) 243 v konečném znění – 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje společný podnik Čisté nebe KOM(2007) 315 v konečném znění – 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o založení „společného podniku ENIAC“KOM(2007) 356 v konečném znění – 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare, dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a výměn KOM(2007) 303 v konečném znění – 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vahách s neautomatickou činností (kodifikované znění) KOM(2007) 446 v konečném znění – 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o svítilnách zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) KOM(2007) 451 v konečném znění – 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znění) KOM(2007) 462 v konečném znění – 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Hodnotící zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv Zpráva o dosaženém pokroku ve využívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v členských státech Evropské unie KOM(2006) 845 v konečném znění

34

2008/C 044/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel KOM(2007) 19 v konečném znění

44

2008/C 044/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko KOM(2007) 411 v konečném znění – 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výběru a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby KOM(2007) 480 v konečném znění – 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 95/50/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2007) 509 v konečném znění – 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS KOM(2007) 18 v konečném znění – 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vývoj vyrovnávacího příspěvku pro znevýhodněné oblasti od roku 2010

56

2008/C 044/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kontrola stavu a budoucnost SZP po roce 2013

60

2008/C 044/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Změna klimatu a Lisabonská strategie

69

2008/C 044/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úvěr a sociální vyloučení ve společnosti blahobytu

74

2008/C 044/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podnikavost a lisabonská agenda

84

2008/C 044/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Imigrační politika Společenství a politika spolupráce se zeměmi původu směřující k podpoře rozvoje

91

2008/C 044/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KOM(2007) 46 v konečném znění – 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství KOM(2007) 159 v konečném znění – 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Špatné zacházení se staršími občany

109

2008/C 044/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního režimu zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota k obchodním účelům a o koordinaci zdanění bezolovnatého benzinu a plynového oleje používaného jako pohonná hmota KOM(2007) 52 v konečném znění – 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty KOM(2007) 381 v konečném znění – SEC(2007) 910

120

2008/C 044/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Chorvatsko na cestě k přistoupení

121


CS

 

Top