EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:192:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 192, 18. srpen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 192

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
18. srpna 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 192/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw) (1)

1

2007/C 192/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4773 – 3i/Eltel) (1)

1

2007/C 192/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4468 – Candover Partners/Hilding Anders) (1)

2

2007/C 192/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4705 – Blackstone/Klöckner Pentaplast) (1)

2

2007/C 192/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4733 – Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL) (1)

3

2007/C 192/06

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4710 – Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag) (1)

3


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 192/07

Směnné kurzy vůči euru

4

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 192/08

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

5

2007/C 192/09

Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Úř. věst. C 153 z 6.7.2007, s. 5, Úř. věst. C 182 z 4.8.2007, s. 18)

11

2007/C 192/10

Aktualizace seznamu hraničních přechodů uvedených v čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247 z 13.10.2006, s. 25, Úř. věst. C 153 z 6.7.2007, s. 9)

13

2007/C 192/11

Bilance EU-25 pro ethanol za rok 2006 (Sestavená dne 4. července 2007 podle článku 2 nařízení (ES) 2336/2003)

14


 

V   Oznámení

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2007/C 192/12

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Korejské republiky a Malajsie

15

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 192/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4876 – GDFI/Energie Investimenti) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

20

2007/C 192/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4857 – 3i/Accord) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení (1)

21


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top