EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:182:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 182, 04. srpen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 182

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
4. srpna 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Rada

2007/C 182/01

Stanovisko Rady ze dne 10. července 2007 k aktualizovanému programu stability Rakouska na období 2006–2010

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 182/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

5

2007/C 182/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4628 – Salzgitter/Vallourec) (1)

6

2007/C 182/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4739 – Halder/NPM Capital/ANP) (1)

6

2007/C 182/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4783 – Bain Capital/Bavaria Yachtbau) (1)

7


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 182/06

Směnné kurzy vůči euru

8

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 182/07

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (1)

9

2007/C 182/08

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (1)

12

2007/C 182/09

Aktualizace referenčních částek potřebných pro překročení vnějších hranic stanovených v čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

18


 

V   Oznámení

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 182/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4798 – BP/Associated British Foods/JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

19

 

JINÉ AKTY

 

Komisia

2007/C 182/11

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

20


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top