EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:175:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 175, 27. červenec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 175

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
27. července 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

436. plenární zasedání ve dnech 30. a 31. května 2007

2007/C 175/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů KOM(2006) 486 v konečném znění

1

2007/C 175/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 KOM(2006) 687 v konečném znění – 2006/0229 (COD)

8

2007/C 175/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství KOM(2007) 76 v konečném znění

11

2007/C 175/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii KOM(2007) 95 v konečném znění – 2007/0038 (COD)

13

2007/C 175/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnitřní trh služeb – požadavky na trh práce a ochranu spotřebitele

14

2007/C 175/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Normy kvality, jež je třeba dodržovat – hledisko sociálních partnerů a ostatních subjektů občanské společnosti, pokud jde o obsah, postupy a metody studií sociálního dopadu

21

2007/C 175/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1997/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku KOM(2006) 514 v konečném znění

28

2007/C 175/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS o fúzích akciových společností a směrnice Rady 82/891/EHS o rozdělení akciových společností, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení KOM(2007) 91 v konečném znění – 2007/0035 (COD)

33

2007/C 175/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin KOM(2007) 90 v konečném znění – 2007/0037 (COD)

37

2007/C 175/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory KOM(2007) 192 v konečném znění – 2007/0066 (COD)

40

2007/C 175/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek KOM(2006) 745 v konečném znění – 2006/0246 (COD)

40

2007/C 175/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh KOM(2006) 388 v konečném znění – 2006/0136 COD

44

2007/C 175/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství KOM(2006) 818 v konečném znění – 2006/0304 (COD)

47

2007/C 175/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se mění některá nařízení KOM(2007) 17 v konečném znění – 2007/0012 (CNS)

53

2007/C 175/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2007) 93 v konečném znění – 2007/0036 (COD)

57

2007/C 175/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Globalizace: výzvy a příležitosti pro EU

57

2007/C 175/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století KOM(2006) 708 v konečném znění

65

2007/C 175/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání KOM(2006) 479 v konečném znění – 2006/0163 (COD)

74

2007/C 175/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem KOM(2006) 625 v konečném znění

78

2007/C 175/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (přepracované znění) KOM(2006) 396 v konečném znění – 2006/0130 (COD)

85

2007/C 175/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika bezpečnosti silničního provozu a řidiči z povolání – bezpečná a zabezpečená parkovací místa

88

2007/C 175/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Budoucí právní předpisy pro přístupnost elektronických technologií

91


CS

 

Top