EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 161, 13. červenec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 161

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
13. července 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

434. plenární zasedání ve dnech 14. a 15. března 2007

2007/C 161/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ekonomické a rozpočtové důsledky stárnutí obyvatelstva

1

2007/C 161/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům KOM(2006) 254 v konečném znění – 2006/0076 (COD)

8

2007/C 161/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Bydlení a regionální politika

17

2007/C 161/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o nepřímých daních z kapitálových vkladů (přepracované znění) KOM(2006) 760 v konečném znění – 2006/0253 (CNS)

23

2007/C 161/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky KOM(2006) 570 v konečném znění – 2006/0183 (COD)

24

2007/C 161/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut KOM(2006) 604 v konečném znění/2 – 2006/0197 (COD)

28

2007/C 161/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 651 v konečném znění – 2006/0216 (COD)

35

2007/C 161/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 662 v konečném znění – 2006/0221 (COD)

36

2007/C 161/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 667 v konečném znění – 2006/0219 (COD)

37

2007/C 161/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) KOM(2006) 670 v konečném znění – 2006/0225 (COD)

38

2007/C 161/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění) KOM(2006) 692 v konečném znění – 2003/0099 (COD)

39

2007/C 161/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček KOM(2006) 748 v konečném znění – 2006/0249 (COD)

40

2007/C 161/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) KOM(2006) 812 v konečném znění – 2006/0264 (COD)

44

2007/C 161/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k 25 aktům, jež je nutné přednostně upravit v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí ve znění rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006KOM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 v konečném znění

45

2007/C 161/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů KOM(2006) 373 v konečném znění – 2006/0132 (COD)

48

2007/C 161/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje směrnice Rady 68/89/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví KOM(2006) 557 v konečném znění – 2006/0178 (COD)

53

2007/C 161/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Označování dobrých životních podmínek zvířat

54

2007/C 161/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI KOM(2006) 7 v konečném znění – 2006/0008 (COD)

61

2007/C 161/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rodina a demografický vývoj

66

2007/C 161/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované znění) KOM(2006) 657 v konečném znění

75

2007/C 161/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha – Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích KOM(2006) 712 v konečném znění

75

2007/C 161/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Provádění lisabonského programu Společenství Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii KOM(2006) 177 v konečném znění

80

2007/C 161/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent Přezkum bílé knihy Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině období KOM(2006) 314 v konečném znění

89

2007/C 161/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky KOM(2006) 576 v konečném znění – 2006/0187 (COD)

97

2007/C 161/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách KOM(2006) 722 v konečném znění – 2006/0241 (COD)

100


CS

 

Top