EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:324:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 324, 30. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 324

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
30. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

430. plenární zasedání dne 26. října 2006

2006/C 324/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize – Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES KOM(2005) 672 v konečném znění

1

2006/C 324/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění) KOM(2006) 226 v konečném znění – 2006/0073 (COD)

7

2006/C 324/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění) KOM(2006) 219 v konečném znění – 2006/0071 (COD)

8

2006/C 324/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klamavé a srovnávací reklamě KOM(2006) 222 v konečném znění – 2006/0070 (COD)

10

2006/C 324/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel KOM(2006) 478 v konečném znění – 2006/0161 (COD)

11

2006/C 324/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin KOM(2005) 125 v konečném znění – 2005/0028 (COD)

12

2006/C 324/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře KOM(2006) 154 v konečném znění – 2006/0056 (CNS)

15

2006/C 324/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 KOM(2006) 13 v konečném znění

18

2006/C 324/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti KOM(2006) 273 v konečném znění – 2006/0098 (CNS)

22

2006/C 324/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o požadované jakosti vod pro měkkýše (kodifikované znění) KOM(2006) 205 v konečném znění – 2006/0067 (COD)

25

2006/C 324/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) KOM(2006) 258 v konečném znění – 2006/0097 (CNS)

26

2006/C 324/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (kodifikované znění) KOM(2006) 286 v konečném znění – 2006/0100 (COD)

27

2006/C 324/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (kodifikované znění) KOM(2006) 315 v konečném znění – 2006/0104 (CNS)

28

2006/C 324/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akční plánu EU pro lesnictví KOM(2006) 302 v konečném znění

29

2006/C 324/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se opravuje směrnice 2002/2/ES, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh KOM(2006) 340 v konečném znění – 2006/0117 (COD)

34

2006/C 324/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy KOM(2006) 284 v konečném znění – 2006/0099 (COD)

36

2006/C 324/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady kterým se mění stanovy společného podniku Galileo uvedené v příloze nařízení Rady (ES) č. 876/2002 KOM(2006) 351 v konečném znění – 2006/0115 (CNS)

37

2006/C 324/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy KOM(2006) 261 v konečném znění – 2006/0090 (CNS)

41

2006/C 324/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací KOM(2006) 382 v konečném znění – 2006/0133 (COD)

42

2006/C 324/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (kodifikované znění) KOM(2006) 432 v konečném znění – 2006/0146 (COD)

47

2006/C 324/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Hlavní směry hospodářské politiky a hospodářské řízení – předpoklady lepší harmonizace hospodářských politik v Evropě

49

2006/C 324/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance – Třetí zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny KOM(2006) 322 v konečném znění

57

2006/C 324/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení KOM(2006) 16 v konečném znění – 2006/0006 (COD)

59

2006/C 324/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost KOM(2005) 596 v konečném znění

68

2006/C 324/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, k tématu Zelená kniha o evropské iniciativě pro transparentnost KOM(2006) 194 v konečném znění

74

2006/C 324/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013) KOM(2006) 201 v konečném znění – 2006/0075 (COD)

78


CS

 

Top