EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 285, 22. listopad 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 285E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
22. listopadu 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2005 - 2006

 

Středa 30. listopadu 2005

2006/C 285E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Prohlášení předsednictva

Členství ve výborech a delegacích

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Převody prostředků

Předložení dokumentů

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Pořad jednání

Příprava ministerské konference WTO (rozprava)

Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu (rozprava)

Olympijská přestávka — Rozvoj a sport (rozprava)

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Ptačí chřipka * — Výdaje ve veterinární oblasti * (rozprava)

Ptačí chřipka * — Výdaje ve veterinární oblasti * (pokračování rozpravy)

Patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I (rozprava)

Schvalování Evropské komise (rozprava)

Udělování trestních sankcí v případě porušení práva Společenství (rozprava)

Uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy (rozprava)

Elektronické komunikace (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

12

 

Čtvrtek 1. prosince 2005

2006/C 285E/2

ZÁPIS

14

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Společný systém DPH * - Vrácení DPH * - DPH na služby s vysokým podílem lidské práce (rozprava)

Vývoj na Slovensku týkající se situace policejních sil (rozprava)

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Hlasování

Nástroj pro financování rozvojové a hospodářské spolupráce ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda ES/Jihoafrická republika *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Euroregiony (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Andrzeje Pęczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Giovanniho Claudia Favy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Rozpočtová kázeň a proces (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I (hlasování)

Ptačí chřipka * (hlasování)

Výdaje ve veterinární oblasti * (hlasování)

Rozšíření eurozóny * (hlasování)

Společný systém DPH * (hlasování)

Vrácení DPH * (hlasování)

Evropské regulační agentury (hlasování)

Příprava ministerské konference WTO (hlasování)

Lidská práva v Kambodži, Laosu a Vietnamu (hlasování)

Olympijská přestávka (hlasování)

Rozvoj a sport (hlasování)

Schvalování Evropské komise (hlasování)

Uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy

Elektronické komunikace (hlasování)

DPH na služby s vysokým podílem lidské práce (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Členství ve výborech

Ověření pověřovacích listin

Složení Parlamentu

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

25

PŘÍLOHA I

27

PŘÍLOHA II

37

PŘIJATÉ TEXTY

71

P6_TA(2005)0447
Dohoda ES/Jihoafrická republika ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Euroregiony
Usnesení Evropského parlamentu o úloze „Euroregionů“ v rozvoji regionální politiky (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Andrzeje Pęczaka
Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Andrzeje Pęczaka, bývalého poslance Evropského parlamentu (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Ochrana imunity a výsad Giovanniho Claudia Favy
Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Giovanniho Claudia Favy (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (Změna)
Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr — zřízení Soudu pro veřejnou službu, znění pozměněné Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, Oddíl IV — Soudní dvůr — zřízení Soudu pro veřejnou službu — znění pozměněné Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Rozpočtová kázeň
Usnesení Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
Výroba farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2005 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví

79

P6_TA(2005)0455
Ptačí chřipka *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Výdaje ve veterinární oblasti *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Rozšíření eurozóny *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458
Společný systém DPH *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
Vracení DPH *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807 (CNS))

122

P6_TA(2005)0460
Evropské regulační agentury
Usnesení Evropského parlamentu k návrhu interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské regulační agentury, který předložila Komise

123

P6_TA(2005)0461
Příprava ministerské konference WTO
Usnesení Evropského parlamentu o přípravách šesté ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu

126

P6_TA(2005)0462
Lidská práva
Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži, Laosu a Vietnamu

129

P6_TA(2005)0463
Příměří během zimních olympijských her 2006 v Turíně
Usnesení Evropského parlamentu k příměří během zimních olympijských her 2006 v Turíně

133

P6_TA(2005)0464
Rozvoj a sport
Usnesení Evropského parlamentu o rozvoji a sportu

135

P6_TA(2005)0465
Schvalování Evropské komise
Usnesení Evropského parlamentu o pravidlech pro schvalování Evropské komise (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
Uplatňování pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy
Usnesení Evropského parlamentu o uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v oblasti námořní dopravy (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Elektronické komunikace
Usnesení Evropského parlamentu o regulaci a elektronických komunikačních trzích v Evropě 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
DPH na služby s vysokým podílem lidské práce
Usnesení Evropského parlamentu k ukončení platnosti směrnice 1999/85/ES o snížených sazbách DPH na služby s vysokým podílem lidské práce

149


CS

 

Top