EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:195:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 195, 18. srpen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 195

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
18. srpna 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

427. plenární zasedání ve dnech 17. a 18. května 2006

2006/C 195/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů v reakci na pětileté hodnocení výzkumných aktivit Společenství (1999 – 2003) provedené špičkovými nezávislými odborníky KOM(2005) 387 v konečném znění

1

2006/C 195/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění pyrotechnických výrobků na trh KOM(2005) 457 v konečném znění – 2005/0194 (COD)

7

2006/C 195/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh a používání perfluoroktansulfonátů (změna směrnice Rady 76/769/EHS) KOM(2005) 618 v konečném znění – 2005/0244 (COD)

10

2006/C 195/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, pokud jde o přezkoumání směrnic o zdravotnických prostředcích KOM(2005) 681 v konečném znění – 2005/0263 (COD)

14

2006/C 195/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOM(2006) 12 v konečném znění – 2006/0007 (CNS)

19

2006/C 195/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k revidovanému návrhu nařízení Rady a Evropského parlamentu o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici KOM(2005) 319 v konečném znění – 2000/0212 (COD)

20

2006/C 195/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých silničních vozidel KOM(2005) 634 v konečném znění – 2005/0283 (COD)

26

2006/C 195/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma KOM(2005) 658 v konečném znění

29

2006/C 195/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních KOM(2006) 15 v konečném znění – 2006/0005 (COD)

37

2006/C 195/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze) KOM(2006) 29 v konečném znění – 2006/0009 (CNS)

40

2006/C 195/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha – Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva – Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii KOM(2005) 484 v konečném znění

42

2006/C 195/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Flexicurity: případ Dánska

48

2006/C 195/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o místo poskytování služeb KOM(2005) 334 v konečném znění – 2003/0329 (CNS)

54

2006/C 195/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Odstraňování překážek malých a středních podniků ve vnitřním trhu v podobě daně z příjmu právnických osob – nástin možného pilotního projektu pro zdanění podle domovského státu KOM(2005) 702 v konečném znění

58

2006/C 195/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti (kodifikované znění) KOM(2006) 5 v konečném znění – 2003/0129 (AVC)

61

2006/C 195/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnější činnost Unie: úloha organizované občanské společnosti

62

2006/C 195/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru – Příspěvek k zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. června 2006 – Období pro úvahu

64

2006/C 195/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států KOM(2006) 32 v konečném znění – 2006/0010 (CNS)

66

2006/C 195/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Akční plán pro biomasu KOM(2005) 628 v konečném znění

69

2006/C 195/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvoj a podpora alternativních pohonných hmot v silniční dopravě Evropské unie

75

2006/C 195/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o daních v oblasti osobních vozidel KOM(2005) 261 v konečném znění – 2005/0130 (CNS)

80

2006/C 195/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu KOM(2005) 447 v konečném znění – 2005/0183 COD

84

2006/C 195/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Situace občanské společnosti v zemích západního Balkánu

88

2006/C 195/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kampaň EU za zachování biodiverzity – postoj a příspěvek občanské společnosti

96

2006/C 195/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Afrika jako nutná priorita – pohled evropské občanské společnosti

104

2006/C 195/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání KOM(2005) 548 v konečném znění – 2005/0221 (COD)

109


CS

 

Top