EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:157E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 157, 06. červenec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 157E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
6. července 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2005 - 2006

 

Pondělí 4. července 2005

2006/C 157E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Opravy hlasování z předchozích zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

In memoriam

Prohlášení předsednictva

Složení Parlamentu

Členství ve výborech

Výklad jednacího řádu

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předložení dokumentů

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Žádost o ochranu poslanecké imunity a výsad pana Bossiho (rozprava)

Žádost o ochranu imunity a výsad pana Marchianiho (rozprava)

Evropská centrální banka (2004) — Informační a komunikační strategie o euru a o Hospodářské a měnové unii (rozprava)

Nebezpečné látky a přípravky (ftaláty) a bezpečnost hraček ***II (rozprava)

Akční plán Evropské unie na podporu ekotechnologií (rozprava)

Tematická strategie o znečišťování ovzduší (rozprava)

Bezpečnost dodávek elektrické energie a investice do infrastruktury ***I (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

12

PŘÍLOHA II

13

 

Úterý 5. července 2005

2006/C 157E/2

ZÁPIS

14

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Opravy hlasování z předchozích zasedání

Předložení dokumentů

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem ***II (rozprava)

Hlasování

Ochrana proti háďátku bramborovému * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Protokol k Dohodě o námořní dopravě s Čínou s ohledem na rozšíření * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda o ochraně stěhovavého vodního ptactva Afriky a Eurasie * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu imunity a výsad pana Bossiho (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o ochranu imunity pana Moteho (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Nebezpečné látky a přípravky (ftaláty) a bezpečnost hraček ***II (hlasování)

Bezpečnost dodávek elektrické energie a investice do infrastruktury ***I (hlasování)

Žádost o ochranu poslanecké imunity a výsad pana Bossiho (hlasování)

Žádost o ochranu imunity a výsad pana Marchianiho (hlasování)

Evropská centrální banka (2004) (hlasování)

Informační a komunikační strategie o euru a o Hospodářské a měnové unii (hlasování)

Akční plán Evropské unie na podporu ekotechnologií (hlasování)

Vykořisťování a práce dětí v rozvojových zemích (hlasování)

Přivítání

Slavnostní zasedání — Itálie

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti *** — Fond soudržnosti *** — Evropský fond pro regionální rozvoj ***I — Zřízení Evropského sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) ***I — Evropský sociální fond ***I — Evropský rybářský fond * (rozprava)

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

Úloha žen v Turecku (rozprava)

Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti práce a zaměstnání ***I (rozprava)

Právo použitelné na mimosmluvní závazky (ŘÍM II) ***I (rozprava)

No-fly lists/seznam cestujících (rozprava)

Politická situace a nezávislost médií v Bělorusku (rozprava)

Pravidla původu v preferenčních obchodních dohodách (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

27

PŘÍLOHA I

29

PŘÍLOHA II

34

PŘIJATÉ TEXTY

53

P6_TA(2005)0261
Ochrana proti háďátku bramborovému *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady o ochraně proti háďátku bramborovému (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262
Protokol k Dohodě o námořní dopravě s Čínou s ohledem na rozšíření *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Čínskou lidovou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263
Dohoda o ochraně stěhovavého ptactva Afriky a Euroasie *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně africko-euroasijských druhů stěhovavého vodního ptactva Evropským společenstvím (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264
Žádosti o ochranu imunity pana Umberta Bossiho
Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad pana Umberta Bossiho (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265
Žádost o zamítnutí imunity pana Ashleyho Mota
Usnesení Evropského parlamentu o žádosti týkající se zamítnutí imunity pana Ashleyho Mota (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266
Nebezpečné látky a přípravky (ftaláty) a bezpečnost hraček ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému stanovisku Rady pro přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftalátů obsažených v hračkách a zboží pro péči o děti (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238
Postoj Evropského parlamentu přijatý v druhém čtení dne 5. července 2005, k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti)

58

PŘÍLOHA

61

P6_TA(2005)0267
Bezpečné dodávky elektrické energie a investice do infrastruktury ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění bezpečné dodávky elektrické energie a investic do infrastruktury (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektrické energie a investic do infrastruktury

62

P6_TA(2005)0268
Žádost o ochranu imunity pana Umberta Bossiho

69

69

70

71

P6_TA(2005)0269
Žádost o ochranu imunity a výsad Jeana-Charlese Marchianiho
Rozhodnutí Evropského parlamentu o žádosti o ochranu imunity a výsad Jeana-Charlese Marchianiho (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270
Informační a komunikační strategie o euru a hospodářské a měnové unii
Usnesení Evropského parlamentu o provádění informační a komunikační strategie o euru a hospodářské a měnové unii (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271
Akční plán Evropské unie na podporu ekotechnologií
Usnesení Evropského parlamentu o sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro ekologické technologie“ (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272
Vykořisťování a práce dětí v rozvojových zemích
Usnesení Evropského parlamentu o vykořisťování dětí v rozvojových zemích se zvláštním důrazem na práci dětí (2005/2004(INI))

84

 

Středa 6. července 2005

2006/C 157E/3

ZÁPIS

92

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Evropská unie a Irák — Rámec pro angažovanost (rozprava)

Afrika a globální výzva — Globální výzva k boji proti chudobě: vymýtit chudobu (rozprava)

Hlasování

Ochrana cestujících ve vozidle v případě nárazu *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (hlasování)

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem ***II (hlasování)

Vytvoření Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek ***I (hlasování)

Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti (hlasování)

Fond soudržnosti (hlasování)

Evropský fond pro regionální rozvoj ***I (hlasování)

Zřízení Evropského sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) ***I (hlasování)

Evropský sociální fond ***I (hlasování)

Evropský rybářský fond * (hlasování)

Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti práce a zaměstnání ***I (hlasování)

Právo použitelné na mimosmluvní závazky (ŘÍM II) ***I (hlasování)

Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek * (hlasování)

Dohodovací řízení (rozpočet 2006) (hlasování)

Úloha žen v Turecku (hlasování)

Evropská unie a Irák — Rámec pro angažovanost (hlasování)

Celosvětová akce boje proti chudobě: učinit chudobu minulostí (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Budoucnost Balkánu deset let po Srebrenici (rozprava)

Vztahy mezi Evropskou unií, Čínou a Tajwanem a bezpečnost na Dálném východě (rozprava)

Svět bez min (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Dohoda o přidružení EU/ Švýcarsko: 1. Určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (rozprava)

Důsledky činností v oblasti poskytování půjček v rozvojových zemích (rozprava)

Uskutečnění akčního plánu Společenství týkajícího se nařízení o lesích, řízení a obchodních výměnách (FLEGT) (rozprava)

Zúčtování a vypořádání v Evropské unii (rozprava)

Proces přistoupení Bulharska a Rumunska (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

110

PŘÍLOHA I

112

PŘÍLOHA II

136

PŘIJATÉ TEXTY

263

P6_TA(2005)0273
Ochrana cestujících ve vozidle v případě nárazu ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 94 o ustanoveních pro schválení typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě čelního nárazu a předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 95 o ustanoveních pro schválení typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě bočního nárazu (KOM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274
Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních za účelem přizpůsobení její přílohy technickému pokroku (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275
Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276
Vytvoření Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení 6. července 2005k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

266

PŘÍLOHA I

275

PŘÍLOHA II

279

PŘÍLOHA III

283

P6_TA(2005)0277
Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti ***
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví všeobecná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278
Fond soudržnosti
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Fond soudržnosti (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279
Evropský fond pro regionální rozvoj ***I
Legislativní usnesení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

293

P6_TA(2005)0280
Evropské sdružení pro přeshraniční spolupráci ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o evropském sdružení pro územní spolupráci (ESÚS)

308

P6_TA(2005)0281
Evropský sociální fond ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2005k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o Evropském sociálním fondu

313

P6_TA(2005)0282
Evropský rybářský fond *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o Evropském rybářském fondu (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283
Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti práce a zaměstnání***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovných příležitostí a rovného zacházení s muži a ženami v oblasti práce a zaměstnání (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2005 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracovaná verze)

350

PŘÍLOHA I

366

PŘÍLOHA II
Srovnávací tabulka

367

P6_TA(2005)0284
Právo použitelné na mimosmluvní závazky („ŘÍM II“) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu použitelném na mimosmluvní závazky („Řím II“) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení den 6. července 2005k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o právu použitelném pro mimosmluvní závazky („Řím II“)

371

P6_TA(2005)0285
Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropského společenství, Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286
Dohodovací řízení (rozpočet 2006)
Usnesení Evropského parlamentu o mandátu pro dohodovací řízení týkající se rozpočtu na rok 2006 před prvním čtením v Radě (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287
Úloha žen v Turecku
Usnesení Evropského parlamentu o úloze žen ve společenském, hospodářském a politickém životě v Turecku (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288
Evropská unie a Irák — Rámec pro zapojení
Usnesení Evropského parlamentu o Evropské unii a Iráku — rámec pro zapojení (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289
Celosvětová akce boje proti chudobě: učinit chudobu minulostí
Usnesení Evropského parlamentu o celosvětové akci boje proti chudobě: učinit chudobu minulostí

397

 

Čtvrtek 7. července 2005

2006/C 157E/4

ZÁPIS

401

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Opravy hlasování z předchozích zasedání

Předložení dokumentů

Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) ***I (rozprava)

Textil a oděvy po roce 2005 (rozprava)

Složení Parlamentu

Sdělení společných postojů Rady

Sdělení předsednictva

Hlasování

Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu * (hlasování)

Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) ***I (hlasování)

Dohoda o přidružení EU/Švýcarsko: 1. Určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (hlasování)

Dohoda mezi ES a Kanadou o zpracovávání předběžných informací o cestujících API/PNR * (hlasování)

Politická situace a nezávislost médií v Bělorusku (hlasování)

Budoucnost Balkánu deset let po Srebrenici (hlasování)

Vztahy mezi Evropskou unií, Čínou a Tajwanem a bezpečnost na Dálném východě (hlasování)

Svět bez min (hlasování)

Důsledky činností v oblasti poskytování půjček v rozvojových zemích (hlasování)

Uskutečnění akčního plánu Společenství týkajícího se nařízení o lesích, řízení a obchodních výměnách (FLEGT) (hlasování)

Zúčtování a vypořádání v Evropské unii (hlasování)

Proces přistoupení Bulharska a Rumunska (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Vývozní náhrady na živý skot vyvážený do třetích zemí (písemné prohlášení)

Textil a oděvy po roce 2005 (pokračování rozpravy)

Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie * (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Rozpočtový kalendář

Hlasování

Zimbabwe (hlasování)

Obchod s dětmi v Guatemale (hlasování)

Lidská práva v Etiopii (hlasování)

Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení zapsaná v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

417

PŘÍLOHA I

418

PŘÍLOHA II

428

PŘIJATÉ TEXTY

450

P6_TA(2005)0290
Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Lucemburského velkovévodství k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291
Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+) (KOM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. července 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+)

451

PŘÍLOHA I
MOŽNÁ TÉMATA A ČINNOSTI VHODNÉ NA FINANCOVÁNÍ

460

PŘÍLOHA II
KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ ÚLOH SOUVISEJÍCÍCH S ČERPÁNÍM ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

462

PŘÍLOHA III
PODPORA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH PŘEDEVŠÍM V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

463

P6_TA(2005)0292
Dohoda o přidružení ES/Švýcarsko: určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl *
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku jménem Evropského společenství (13049/2004 — KOM(2004) 0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293
Dohoda o přidružení EU-ES/Švýcarsko: Schengenské acquis *
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294
Dohoda mezi ES a Kanadou o zpracovávání předběžných informací o cestujících API/PNR *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání předběžných informací o cestujících (Advance Passenger Information, API) a záznamů o knihování cestujících (Passenger Name Record, PNR) (KOM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295
Politická situace a nezávislost médií v Bělorusku
Usnesení Evropského parlamentu o politické situaci a nezávislosti sdělovacích prostředků v Bělorusku

465

P6_TA(2005)0296
Budoucnost Balkánu deset let po Srebrenici
Usnesení Evropského parlamentu o Srebrenici

468

P6_TA(2005)0297
Vztahy mezi Evropskou unií, Čínou a Tajwanem a bezpečnost na Dálném východě
Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU, Čínou a Tajwanem a bezpečnosti na Dálném východě

471

P6_TA(2005)0298
Svět bez min
Usnesení Evropského parlamentu o světě bez min

473

P6_TA(2005)0299
Důsledky činností v oblasti poskytování půjček v rozvojových zemích
Usnesení Evropského parlamentu o dopadu půjček Evropského společenství v rozvojových zemích (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300
Provádění akčního plánu Společenství pro lesní právo, správu a obchodní výměnu (FLEGT)
Usnesení Evropského parlamentu o provádění akčního plánu Společenství pro lesní právo, správu a obchodní výměnu (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301
Zúčtování a vypořádání v Evropské unii
Usnesení Evropského parlamentu o zúčtování a vypořádaní v Evropské unii (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302
Proces přistoupení Bulharska a Rumunska
Usnesení Evropského parlamentu o procesu přistoupení Bulharska a Rumunska

490

P6_TA(2005)0303
Zimbabwe
Usnesení Evropského parlamentu o Zimbabwe

491

P6_TA(2005)0304
Obchod s dětmi v Guatemale
Usnesení Evropského parlamentu o obchodu s dětmi v Guatemale

494

P6_TA(2005)0305
Lidská práva v Etiopii
Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Etiopii

495

P6_TA(2005)0306
Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (KOM(2004) 0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307
Dotace na vývoz živého dobytka do třetích zemí
Prohlášení Evropského parlamentu o dotacích na vývoz živého dobytka do třetích zemí

504


CS

 

Top