EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:115:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 115, 16. květen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 115

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
16. května 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Výbor regionů

 

62. plenární zasedání ve dnech 16. – 17. listopadu 2005

2006/C 115/1

Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007 – 2013

1

2006/C 115/2

Stanovisko Výboru regionů k tématu Akční plán pro státní podpory Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 – 2009

6

2006/C 115/3

Stanovisko z vlastní iniciativy Výboru regionů k tématu „Konkurenceschopnost a decentralizace“

10

2006/C 115/4

Stanovisko Výboru regionů k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007 – 2013)

17

2006/C 115/5

Stanovisko Výboru regionů k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)

20

2006/C 115/6

Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Restrukturalizace a zaměstnanost Předvídání restrukturalizací a doprovodná opatření pro rozvoj zaměstnanosti: úloha Evropské unie

27

2006/C 115/7

Stanovisko Výboru regionů k úloze regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi v demokratickém životě Unie

32

2006/C 115/8

Stanovisko Výboru regionů ke „Směrnici k provádění a kontrole zásad subsidiarity a proporcionality“

35

2006/C 115/9

Stanovisko Výboru regionů k tématu „Decentralizovaná spolupráce v reformě rozvojové politiky EU“

42

2006/C 115/10

Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zřízení rámcového programu týkajícího se solidarity a řízení migračních toků pro období 2007 – 2013

47

2006/C 115/11

Stanovisko Výboru regionů ke Sdělení Komise Radě Evropská budoucnost pro Kosovo

53

2006/C 115/12

Stanovisko Výboru regionů k tématu Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019

56

2006/C 115/13

Stanovisko Výboru regionů k tématu Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“

61

2006/C 115/14

Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny – rámcová strategie Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny (2007) Směrem ke spravedlivé společnosti

65

2006/C 115/15

Usnesení Výboru regionů k pracovnímu programu Evropské komise a prioritám Výboru regionů pro rok 2006

69

2006/C 115/16

Usnesení k budoucí cestě finančních výhledů na období 2007 – 2013

73

2006/C 115/17

Návrh stanoviska Výboru regionů k tématu „Bezpečnost všech druhů dopravy, včetně otázky financování“

75

2006/C 115/18

Stanovisko Výboru regionů k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007 – 2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství

81

2006/C 115/19

Stanovisko Výboru regionů ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: zpráva o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství

84

2006/C 115/20

Stanovisko Výboru regionů na téma „Příspěvek místních a regionálních orgánů k boji proti změně klimatu“

88

2006/C 115/21

Výhledová zpráva Výboru regionů k „Provádění směrnice o skládkování odpadů (1999/31/ES) na regionální a místní úrovni“

95


CS

 

Top