EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:110:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 110, 09. květen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 110

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
9. května 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

425. plenární zasedání ve dnech 15. – 16. března 2005

2006/C 110/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Cestovní ruch a kultura: dvě síly pro růst

1

2006/C 110/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2004 SEK(2005) 805 v konečném znění

8

2006/C 110/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o financování evropské normalizace KOM(2005) 377 v konečném znění – 2005/0157 (COD)

14

2006/C 110/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o zlepšení rámce EU pro investiční fondy KOM(2005) 314 v konečném znění

19

2006/C 110/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přístupnost elektronických technologií (eAccessibility) KOM (2005) 425 v konečném znění

26

2006/C 110/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o základní rok pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na členské státy, které přistoupily dne 1. května 2004KOM(2004) 550 v konečném znění – 13632/05 ADD 1 + COR 1

33

2006/C 110/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma Sociální rozměr kultury

34

2006/C 110/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises)

39

2006/C 110/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k předloze nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství SEK(2005) 1240 v konečném znění

46

2006/C 110/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Obnovitelné suroviny – perspektivy rozvoje využívání látek a energie

49

2006/C 110/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dřevo jako zdroj energie v rozšiřující se Evropě

60

2006/C 110/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi EU a Čínou: úloha občanské společnosti

68

2006/C 110/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Prevence kriminality mladistvých. Způsoby řešení kriminality mladistvých a úloha systému spravedlnosti mladistvých v Evropské unii

75

2006/C 110/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost KOM(2005) 229 v konečném znění

83

2006/C 110/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Domácí násilí na ženách

89


CS

 

Top