EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:052:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 52, 02. březen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 52

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
2. března 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2006/C 052/1

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 2,32 % 1. března 2006 — Směnné kurzy vůči euro

1

2006/C 052/2

Stanovisko poradního výboru pro spojování podniků přijaté na 131. zasedání dne 22. dubna 2005 týkající se návrhu rozhodnutí ve věci COMP/M.3178 – Berteslmann/Springer/JV

2

2006/C 052/3

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer (vyhotovená v souladu s článkem 15 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21 )

3

2006/C 052/4

Stanovisko Poradního výboru pro kontrolu spojování podniků přijaté na 128. zasedání dne 23. září 2004 k předběžnému návrhu rozhodnutí v případě COMP/M.3099 – Areva/Urenco/ETC

4

2006/C 052/5

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/M.3099 – Areva/Urenco (v souladu s článkem 15 rozhodnutí Komise (2001/462/ES, ESUO) ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21 )

5

2006/C 052/6

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3905 – Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia)) ( 1 )

6

2006/C 052/7

Rozhodnutí Francie o změně závazků veřejné služby uložených na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm v Rennes a letištěm v Mulhouse ( 1 )

7

2006/C 052/8

Státní podpory – Polsko — Státní podpora C 43/2005 (ex N 99/2005) – Uvízlé náklady — Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ( 1 )

8


 

III   Oznámení

 

Komise

2006/C 052/9

Výzva na předkládání návrhů – GŘ EAC č. 11/06 — Činnosti na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi

21

2006/C 052/10

Doplněk k výzvě k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje v rámci specifického programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace s názvem: „Strukturování evropského výzkumného prostoru“ (FP6-2006-Mobility-13) ( Úřední věstník Evropské unie C 35 ze dne 11. února 2006 )

22

2006/C 052/11

F-Cayenne: Provozování pravidelné letecké dopravy — Oznámení o zrušení nabídkového řízení zahájeného podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 za účelem provozování pravidelné letecké dopravy mezi letištěm Cayenne na jedné straně a letišti Maripasoula, Saül a Grand-Santi přes Saint-Laurent-du-Maroni na straně druhé („Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie“ S 10 ze dne 17. ledna 2006 , otevřené řízení, 10383-2006)

23


 

Opravy

2006/C 052/12

Oprava oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny ( Úř. věst. C 29, 4.2.2006 )

24


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top