EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:174E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 174, 14. červenec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 174E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
14. července 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2004-2005

 

Pondělí 25. října 2004

2005/C 174E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

1

Zahájení zasedání

1

Sdělení předsednictva

1

Schválení zápisu z předchozího zasedání

1

Předložení dokumentů

2

Texty smluv dodané Radou

4

Převody prostředků

5

Petice

5

Schválení postojů přijatých Evropským parlamentem v prvním čtení Radou (článek 66 jednacího řádu)

7

Povolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu

8

Členství ve výborech

8

Plán práce

8

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

9

Evropská centrální banka (2003) (rozprava)

9

Restrukturalizace automobilového odvětví (prohlášení, po kterém následuje rozprava)

10

Vliv zvýšení cen ropy na evropské hospodářství, zemědělství a rybolov (prohlášení, po kterém následuje rozprava)

10

Pořad jednání příštího zasedání

10

Konec zasedání

10

PREZENČNÍ LISTINA

11

 

Úterý 26. října 2004

2005/C 174E/2

ZÁPIS

12

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

12

Zahájení zasedání

12

Hlasování o žádosti o naléhavý postup

12

Předložení dokumentů

12

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

13

Prohlášení zvoleného předsedy Evropské komise pana Josého Manuela Barrosa

14

Slavnostní zasedání — Nizozemsko

15

Prohlášení zvoleného předsedy Evropské komise pana Josého Manuela Barrosa (pokračování rozpravy)

15

Hlasování

15

Nebezpečné látky vypouštěné do vodního prostředí Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

15

Kontrola některých chorob postihujících mlže * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

16

Dohody o partnerství a spolupráci * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

16

Pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

16

Evropská centrální banka (2003) (hlasování)

17

Vysvětlení hlasování

17

Opravy hlasování

17

Schválení zápisu z předchozího zasedání

17

Návrh souhrnného rozpočtu 2005 (oddíl III) — Návrh souhrnného rozpočtu 2005 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (rozprava)

18

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

19

Pořad jednání příštího zasedání

20

Konec zasedání

20

PREZENČNÍ LISTINA

21

PŘÍLOHA I

23

PŘÍLOHA II

26

PŘIJATÉ TEXTY

39

P6_TA(2004)0025
Nebezpečné látky vypouštěné do vodního prostředí Společenství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o znečištění způsobeném některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství (kodifikované znění) (KOM(2003)0847 — C5-0003/2004 — 2003/0333(COD))

39

P6_TA(2004)0026
Kontrola některých chorob postihujících mlže *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Rady o zavedení minimálních opatření Společenství na kontrolu některých chorob mlžů (kodifikované znění) (KOM(2004)0326 — C6-0026/2004 — 2004/0100(CNS))

39

P6_TA(2004)0027
Dohoda o partnerství a spolupráci — Arménie *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Arménie na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (9257/2004 — KOM(2004)0358 — C6-0027/2004 — 2004/0118(CNS))

40

P6_TA(2004)0028
Dohoda o partnerství a spolupráci — Ázerbajdžán *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Ázerbájdžán na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (8924/2004 — KOM(2004)0267 — C6-0017/2004 — 2004/0089(CNS))

41

P6_TA(2004)0029
Dohoda o partnerství a spolupráci — Gruzie *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (8916/2004 — KOM(2004)0268 — C6-0018/2004 — 2004/0091(CNS))

41

P6_TA(2004)0030
Dohoda o partnerství a spolupráci — Kazachstán *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (9006/2004 — KOM(2004)0307 — C6-0025/2004 — 2004/0096(CNS))

42

P6_TA(2004)0031
Dohoda o partnerství a spolupráci — Kyrgyzstán *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (9003/2004 — KOM(2004)0305 — C6-0024/2004 — 2004/0095(CNS))

43

P6_TA(2004)0032
Dohoda o partnerství a spolupráci — Moldova *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Moldova na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (9221/2004 — KOM(2004)0302 — C6-0023/2004 — 2004/0106(CNS))

43

P6_TA(2004)0033
Dohoda o partnerství a spolupráci — Ruská federace *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (8896/2004 — KOM(2004)0292 — C6-0022/2004 —2004/0087(CNS))

44

P6_TA(2004)0034
Dohoda o partnerství a spolupráci — Ukrajina *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (9108/2004 — KOM(2004)0251 — C6-0016/2004 — 2004/0080(CNS))

45

P6_TA(2004)0035
Dohoda o partnerství a spolupráci — Uzbekistán *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky k Evropské unii (8908/2004 — KOM(2004)0272 — C6-0020/2004 — 2004/0092 (CNS))

45

P6_TA(2004)0036
Pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky ***I
Legislativní nařízení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky (KOM(2004)0126 — C5-0097/2004 — 2004/0040(COD))

46

P6_TC1-COD(2004)0040
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. října 2004k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky

47

P6_TA(2004)0037
Evropská centrální banka (2003)
Usnesení Evropského parlamentu o Výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2003 (2004/2144(INI))

48

 

Středa 27. října 2004

2005/C 174E/3

ZÁPIS

52

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

52

Zahájení zasedání

52

Předložení dokumentů

52

Příprava Evropské rady (Brusel, 4. a 5. listopadu 2004) (prohlášení, po kterých následuje rozprava)

53

Členství v Parlamentu

53

Hlasování

53

Schválení zápisu z předchozího zasedání

54

Vztahy EU-Indie (prohlášení, po kterých následuje rozprava)

54

Výsledek referenda a voleb v Bělorusku (prohlášení, po kterých následuje rozprava)

55

Blížící se volby na Ukrajině (prohlášení, po kterých následuje rozprava)

55

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

56

Předložení návrhu usnesení (článek 81 jednacího řádu)

57

Pořad jednání příštího zasedání

57

Konec zasedání

57

PREZENČNÍ LISTINA

58

 

Čtvrtek 28. října 2004

2005/C 174E/4

ZÁPIS

60

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

60

Zahájení zasedání

60

Ženy a chudoba (otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou)

60

Námořní sonary (otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou)

60

Hlasování

61

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie - rozpočtový rok 2005 (hlasování)

61

Návrh souhrnného rozpočtu 2005 (oddíl III) (hlasování)

62

Návrh souhrnného rozpočtu 2005 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (hlasování)

62

Dodatečná makrofinační pomoc Bosně a Hercegovině * (článek131 jednacího řádu) (hlasování)

62

Dodatečná makrofinanční pomoc Srbsku a Černé Hoře * (článek131 jednacího řádu) (hlasování)

63

Jmenování člena Evropského účetního dvora (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

63

Přenosné spongiformní encefalopatie a výživa zvířat (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

63

Vztahy EU-Indie (hlasování)

63

Výsledek referenda a voleb v Bělorusku (hlasování)

64

Nadcházející volby na Ukrajině (hlasování)

64

Lodní sonary (hlasování)

65

Vysvětlení hlasování

65

Opravy hlasování

65

Sdělení společných postojů Rady

67

Členství ve výborech a delegacích

67

Schválení zápisu z předchozího zasedání

67

Tříštivá munice (rozprava)

68

Irán (rozprava)

68

Guantánamo (rozprava)

68

Hlasování

68

Tříštivá munice (hlasování)

69

Írán (hlasování)

69

Guantánamo (hlasování)

70

Převody prostředků

70

Rozhodnutí o určitých dokumentech

70

Předání přijatých textů během schůze

73

Termíny příštích zasedání

73

Přerušení zasedání

73

PREZENČNÍ LISTINA

74

PŘÍLOHA I

76

PŘÍLOHA II

99

PŘIJATÉ TEXTY

166

P6_TA(2004)0038
Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2005: Oddíl III
Usnesení Evropského parlamentu k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, Oddíl III — Komise (C6-0123/2004 - 2004/2001(BUD))

166

P6_TA(2004)0039
Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2005: Ostatní oddíly
Usnesení Evropského parlamentu k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005, Oddíl I — Evropský parlament, Oddíl II — Rada, Oddíl IV — Soudní dvůr, Oddíl V — Účetní dvůr, Oddíl VI — Evropský hospodářský a sociální výbor, Oddíl VII — Výbor regionů, Oddíl VIII (A) — Evropský veřejný ochránce práv, Oddíl VIII (B) — Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0123/2004 — 2004/2002(BUD))

171

P6_TA(2004)0040
Makrofinanční pomoc Bosně a Hercegovině *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/883/ES o poskytnutí další makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině (KOM(2004)0604 — C6-0145/2004 — 2004/0207(CNS))

176

P6_TA(2004)0041
Makrofinanční pomoc Srbsku a Černé Hoře *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o finanční pomoci Srbsku a Černé Hoře a o změně rozhodnutí 2002/882/ES o poskytnutí další makrofinanční pomoci Svazové republice Jugoslávii (KOM(2004)0605 — C6-0146/2004 — 2004/0204(CNS))

177

P6_TA(2004)0042
Jmenování člena Evropského účetního dvora
Rozhodnutí Evropského parlamentu o jmenování Kikise Kazamiase členem Účetního dvora (C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS))

177

P6_TA(2004)0043
Přenosné spongiformní encefalopatie a výživa zvířat
Usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) a výživu zvířat

178

P6_TA(2004)0044
Vztahy EU-Indie
Doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se vztahů EU-Indie (2004/2195(INI))

179

P6_TA(2004)0045
Výsledky referenda a voleb v Bělorusku
Usnesení Evropského parlamentu k politické situaci v Bělorusku po parlamentních volbách a referendu konaných ze dne 17. října 2004

181

P6_TA(2004)0046
Nadcházející volby na Ukrajině
Usnesení Evropského parlamentu o nadcházejících prezidentských volbách na Ukrajině

183

P6_TA(2004)0047
Lodní sonary
Usnesení Evropského parlamentu k vlivu vysoce intenzívních aktivních lodních sonarů na životní prostředí

186

P6_TA(2004)0048
Tříštívá munice
Usnesení Evropského parlamentu ke kazetové munici

188

P6_TA(2004)0049
Írán
Usnesení Evropského parlamentu o Íránu

190

P6_TA(2004)0050
Guantánamo
Usnesení Evropského parlamentu o Guantánamu

193


CS

 

Top