EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Cestující, včetně těch, kteří mají zdravotní postižení nebo sníženou pohyblivost, kteří využívají autobusovou a autokarovou dopravu, mají stejná práva ať v Evropské unii (EU) cestují kdekoli. Tato práva, včetně práva na informace nebo odškodnění v případě zpoždění nebo zrušení, doplňují podobná práva pro cestující po moři a na vnitrozemských vodních cestách, letecky a po železnici.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

PŘEHLED

Cestující, včetně těch, kteří mají zdravotní postižení nebo sníženou pohyblivost, kteří využívají autobusovou a autokarovou dopravu, mají stejná práva ať v Evropské unii (EU) cestují kdekoli. Tato práva, včetně práva na informace nebo odškodnění v případě zpoždění nebo zrušení, doplňují podobná práva pro cestující po moři a na vnitrozemských vodních cestách, letecky a po železnici.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví pravidla pro autobusovou a autokarovou dopravu vzhledem k linkové dopravě* pro cestující, kteří cestují v rámci EU na vzdálenosti 250 km a více. Některá ustanovení se vztahují na všechny přepravní služby, i na ty kratší.

KLÍČOVÉ BODY

Pro dálkové spoje, tj. přesahující 250 km, nařízení stanoví:

 • v situacích, kdy dojde ke zrušení nebo zpoždění o více než 90 minut v případě cesty delší než tři hodiny, odpovídající pomoc (např. lehké jídlo, jídlo, ubytování až na dva hotelové noclehy),
 • záruka náhrady jízdného nebo přesměrování v situacích, kdy dojde k nadměrnému příjmu rezervací nebo ke zrušení či zpoždění odhadovaného času odjezdu o více než 120 minut,
 • náhradu škody ve výši 50 % ceny jízdného při zpoždění odhadovaného času odjezdu o více než 120 minut, zrušení cesty a pokud dopravce nezajistí cestujícím přesměrování nebo náhradu jízdného,
 • informace, když dojde ke zrušení nebo ke zpoždění spoje linkové dopravy,
 • ochrana cestujících v případě zranění, ztráty či poškození v důsledku nehody anebo odškodnění v případě úmrtí,
 • konkrétní bezplatná pomoc pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí na terminálech i ve vozidle a v případě potřeby bezplatná přeprava doprovázejících osob.

Pro spoje, které nedosahují 250 km, nařízení dále stanoví:

 • zákaz diskriminace založené na státní příslušnosti s ohledem na tarify a smluvní podmínky pro cestující,
 • nediskriminační zacházení s osobami se zdravotním postižením a osobami se sníženou pohyblivostí a také finanční odškodnění za ztrátu nebo poškození jejich vybavení umožňujícího pohyb v případě nehody,
 • minimální pravidla ohledně cestovních informací pro všechny cestující před cestou i v jejím průběhu a také obecné informace o jejich právech na terminálech a online,
 • mechanismus vyřizování stížností zavedený dopravci a dostupný všem cestujícím,
 • nezávislé vnitrostátní orgány v každé zemi EU s mandátem prosazovat toto nařízení a podle potřeby udělovat sankce.

Nařízení nabízí možnost výjimekpro vnitrostátní linkovou dopravu a pro linkovou dopravu, jejíž významná část je provozována mimo EU.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. března 2013.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

KLÍČOVÉ POJMY

*linková doprava: běžná autobusová a autokarová doprava cestujících na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem určených zastávkách.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 181/2011

20. 3. 2011

-

Úř. věst. L 55, 28. 2. 2011, s. 1-12

Poslední aktualizace 02.06.2020

Top