EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odpovědnost vlastníků lodí v případě nehod

Odpovědnost vlastníků lodí v případě nehod

Cestujícím, kteří se stali obětí nehody v námořní dopravě, musí být zaručena adekvátní náhrada za ztráty a škody, které utrpí. Za tím účelem musí mít vlastníci lodí sjednané vhodné pojištění.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod

PŘEHLED

Cestujícím, kteří se stali obětí nehody v námořní dopravě, musí být zaručena adekvátní náhrada za ztráty a škody, které utrpí. Za tím účelem musí mít vlastníci lodí sjednané vhodné pojištění.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje harmonizovaná pravidla týkající se odpovědnosti a pojištění lodních společností zajišťujících přepravu osob po moři. Zavádí do evropského práva ustanovení Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 a pokyny Mezinárodní námořní organizace.

KLÍČOVÉ BODY

  • Toto nařízení se vztahuje na všechny lodě plující pod vlajkou země EU do nebo z evropského přístavu, nebo plující v rámci evropské smlouvy o přepravě (tj. smlouvy mezi přepravcem a jeho cestujícími, která definuje práva, povinnosti a odpovědnost).
  • Nařízení se v současné době vztahuje jak na mezinárodní plavby, tak na přepravu uvnitř jednoho státu, ale nevztahuje se na domácí plavby, během nichž loď pluje méně než 5 mil od pobřeží.
  • Odpovědnost provozovatele se vztahuje na cestující, jejich zavazadla a vozidla, jakož i vybavení umožňující pohyb osobám s omezenou pohyblivostí.
  • V případě jakéhokoli zranění nebo škody způsobené nehodou lodi (tj. při ztroskotání, potopení, srážce lodi nebo jejím najetí na mělčinu, výbuchu nebo požáru na lodi nebo poruše lodi) oběti nemusí prokazovat zavinění dopravce, aby získaly odškodnění.
  • V případě smrti nebo zranění cestujícího musí provozovatel lodi zaplatit zálohu k pokrytí jeho okamžitých ekonomických potřeb. Tato záloha nepředstavuje uznání odpovědnosti lodní společnosti.
  • V případě smrti cestujícího činí výše této zálohy nejméně 21 000 EUR.
  • Lodní společnosti musí cestujícím poskytnout srozumitelné informace o jejich právech.
  • Tyto informace musí být k dispozici ve všech prodejních místech, i pokud se jedná o prodej po telefonu či prostřednictvím internetu, a musí být poskytnuty před odjezdem, nebo nejpozději při odjezdu.
  • Do tří let ode dne použitelnosti tohoto nařízení (31. prosince 2012) vypracuje Evropská komise zprávu o uplatňování tohoto právního aktu.
  • Vlády zemí EU mohou odložit používání tohoto nařízení u lodí, na něž se vztahuje toto nařízení a které provozují pouze přepravu po moři uvnitř jednoho státu. Pro lodě, které plují ve vzdálenosti méně než 20 mil od pobřeží, je nejzazším dnem použitelnosti 31. prosinec 2018. Na všechny ostatní lodě se toto nařízení použije nejpozději 31. prosince 2016.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 29. května 2009.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované právům cestujících.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 392/2009

29. 5. 2009

-

Úř. věst. L 131, 28. 5. 2009, s. 24-46.

Poslední aktualizace 30.09.2015

Top