EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mezinárodní akce na pomoc zadluženým chudým zemím

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise (KOM(1999) 518 v konečném znění) o účasti EU v iniciativě pro odpuštění dluhu vysoce zadluženým chudým zemím

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Popisuje iniciativu pro odpuštění dluhu vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC), kterou zahájili Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) a jiní multilaterální, bilaterální a obchodní věřitelé a která má silnou podporu Evropské unie (EU).

KLÍČOVÉ BODY

 • Účelem iniciativy HIPC je poskytnout komplexní přístup ke snížení dluhu.
 • Iniciativa zavádí systém, v jehož rámci mohou chudé země požádat o snížení dluhu. Je určen na pomoc zemím, kterým se prostřednictvím tradičních mechanismů, jako je restrukturalizace (stanovení splátkového kalendáře) a samotné snížení dluhu, nedaří dosáhnout toho, aby jejich dluhové břemeno bylo udržitelné.
 • Země usilující o snížení dluhu v rámci této iniciativy musí projít dvoufázovým postupem:
 • Aby byly způsobilé pro první fázi odpuštění dluhu, musí:
  • normalizovat své vztahy s multilaterálními bankami* a dosáhnout dohody o případných nedoplatcích,
  • přijmout úpravu a reformní programy podporované MMF a Světovou bankou a vést záznamy o jejich provádění a
  • přijmout strategii ke snižování chudoby.
 • Jakmile je toho dosaženo, je zbývající dluh analyzován, aby se určilo, jestli jsou vnější dluhové závazky dané země udržitelné a jestli je tato země způsobilá pro pomoc v rámci iniciativy HIPC. Tomu se říká „bod rozhodnutí“.
 • V průběhu této první fáze jsou žadatelské země nadále způsobilé pro „tradiční“ odpuštění dluhu, které schválil Pařížský klub*.
 • Aby země dosáhla tzv. „bodu dokončení“ v rámci druhé fáze a měla nárok na plnou pomoc, musí:
  • dále vést záznamy o řádném plnění,
  • provádět klíčové schválené strukturální politické reformy,
  • udržovat finanční stabilitu a
  • přijmout a nejméně jeden rok provádět předepsanou strategii ke snížení chudoby.
 • Pro dokončení obou fází není stanoven pevný časový harmonogram.
 • V roce 2005 iniciativu HIPC doplnila iniciativa mnohostranného odpuštění dluhu (MDRI). Ta poskytuje odpuštění 100 % způsobilých dluhů MMF, Světovou bankou a Africkým rozvojovým fondem (AfDF) zemím, které dokončily postup v rámci iniciativy HIPC. V roce 2007 Meziamerická rozvojová banka (IaDB) schválila další odpuštění dluhu zemím, které dokončily postup iniciativy HIPC na západní polokouli.
 • Do října 2016 byly balíčky ke snížení dluhu v rámci iniciativy HIPC schváleny pro 36 zemí, z toho 30 z Afriky, a celková výše odpuštěného dluhu činila 76 miliard USD. Pro pomoc z iniciativy HIPC jsou v současnosti způsobilé další tři země.

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Multilaterální banky: banky, jako je Světová banka, MMF a regionální finanční instituce, např. Africká rozvojová banka.

Pařížský klub: neformální skupina věřitelských států, které poskytují odpuštění dluhu rozvojovým zemím.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru o účasti Společenství v iniciativě pro odpuštění dluhu vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) (KOM(1999) 518 v konečném znění, 26.10.1999)

Poslední aktualizace 07.12.2016

Top