EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Protokol (č. 4) – statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

CO JE CÍLEM PROTOKOLU (Č. 4) SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE?

Stanoví statut Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB).

KLÍČOVÉ BODY

 • ECB je centrální banka eurozóny a nezávislý orgán Evropské unie (EU). Představuje jádro Eurosystému, který provádí měnovou politiku v eurozóně, a ESCB.
 • Eurosystém je tvořen ECB a národními centrálními bankami (NCB) zemí eurozóny. Naproti tomu ESCB je tvořen ECB a NCB všech zemí EU. Eurosystém a ESCB budou působit společně tak dlouho, dokud budou existovat země EU, které nejsou součástí eurozóny.
 • Hlavním cílem ECB je udržovat cenovou stabilitu, to znamená chránit hodnotu eura. Aniž by byl dotčen její hlavní cíl, ECB také podporuje obecné hospodářské politiky v EU.
 • K základním úkolům ECB patří:
  • vymezovat a provádět měnovou politiku pro eurozónu,
  • provádět devizové operace,
  • držet a spravovat oficiální devizové rezervy zemí eurozóny,
  • podporovat plynulé fungování platebních systémů.
 • Kromě toho ECB pro zajištění svých úkolů shromažďuje ve spolupráci s jednotlivými NCB statistické informace a má výhradní právo povolovat vydávání eurobankovek v rámci EU.
 • Společně s vnitrostátními orgány dohledu ECB provádí také bankovní dohled v eurozóně a v dalších zúčastněných zemích v rámci jednotného mechanismu dohledu. Tato odpovědnost jí byla udělena v roce 2014 a má přispívat k bezpečnosti a spolehlivosti úvěrových institucí a ke stabilitě finančního systému.
 • K rozhodovacím orgánům ECB patří Rada guvernérů, Výkonná rada a Generální rada. Rada guvernérů, hlavní rozhodovací orgán, se skládá z členů Výkonné rady a guvernérů jednotlivých NCB zemí eurozóny. Výkonná rada, která je odpovědná za provádění měnové politiky a každodenní činnosti, se skládá z prezidenta, viceprezidenta a dalších čtyř členů. Generální rada provádí úkoly, které má ECB vykonávat do doby, než všechny země EU přijmou euro. Skládá se z prezidenta a viceprezidenta a guvernérů NCB zemí EU.
 • V kontextu jednotného mechanismu dohledu byla zřízena Rada dohledu, která provádí úkoly související s bankovním dohledem. Tvoří ji předseda, místopředseda, čtyři zástupci ECB a jeden zástupce vnitrostátního orgánu dohledu z každé země zúčastněné v jednotném mechanismu dohledu.
 • ECB byla založena v roce 1998 a sídlí v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 230–250)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 6 – Evropská centrální banka – Článek 282 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 167)

Poslední aktualizace 14.03.2017

Top