EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Listina základních práv Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Listina základních práv Evropské unie

CO JE CÍLEM LISTINY?

Listina základních práv Evropské unie (listina) chrání základní práva, jež požívají lidé v Evropské unii (EU). Jedná se o moderní a komplexní nástroj práva EU, který chrání a prosazuje práva a svobody lidí s ohledem na společenský vývoj, sociální pokrok a vědeckotechnologický rozvoj.

KLÍČOVÉ BODY

Obsah

Listina potvrzuje – při řádném zohlednění pravomocí a úkolů EU a zásady subsidiarity – práva stanovená na základě ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům EU, mezi něž patří Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, sociální charty přijaté EU a Radou Evropy a judikatura Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Zřetelnějším a viditelnějším vyjádřením těchto práv vytváří právní jistotu v rámci EU.

Listina se skládá z preambule a 54 článků rozdělených do sedmi kapitol.

Oblast působnosti

Listina se vztahuje na orgány EU, instituce a jiné subjekty při výkonu všech jejich pravomocí. Nemění pravomoci a úkoly stanovené ve smlouvách. Listina se také použije na členské státy, pokud uplatňují právo EU.

Listina se použije ve spojení s vnitrostátními a mezinárodními systémy ochrany základních práv, včetně Evropské úmluvy o lidských právech.

Výroční zprávy

Každý rok od roku 2010 zveřejňuje Evropská komise výroční zprávu, která monitoruje pokrok při uplatňování listiny. Od roku 2021 po přijetí strategie na posílení uplatňování listiny v EU (viz shrnutí) se zpráva o uplatňování listiny zaměřuje každý rok na jinou tematickou oblast strategického významu, již upravuje právo EU.

KONTEXT

  • V roce 1999 Evropská rada dospěla k závěru, že základní práva platná na úrovni EU by měla být konsolidována ve formě listiny, což jim propůjčí větší viditelnost.
  • Listina byla oficiálně vyhlášena v Nice v roce 2000 Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí.
  • Listina se stala právně závaznou vstupem v platnost Lisabonské smlouvy (viz shrnutí) v prosinci 2009 a nyní má stejnou právní hodnotu jako smlouvy EU.

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 389–405).

Poslední aktualizace 14.01.2022

Top