EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Medaile a žetony podobné euromincím

Medaile a žetony podobné euromincím

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví jednotné podmínky pro výrobu medailí a žetonů podobných euromincím s cílem chránit občany před nebezpečím záměny nebo podvodu.
 • Definuje používání nápisů týkajících se eura na straně jedné, a míru technické podobnosti mezi medailemi a žetony a euromincemi na straně druhé.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení má veřejnost chránit před nebezpečím záměny nebo podvodu způsobenými kovovými předměty, jako jsou medaile a žetony, které se silně podobají euromincím. Takové medaile a žetony by nejen mohly být zaměněny za zákonné platidlo (přijaté v případě nabídky při platbě jako mince nebo bankovky), ale mohly by také být použity nezákonně místo euromincí.
 • Ve smyslu tohoto nařízení jsou medaile a žetony definovány jako kovové předměty, které mají vzhled nebo technické vlastnosti euromincí, avšak nejsou vydávány podle právních předpisů členských států, zúčastněných zemí mimo EU či jiných zemí, a které z tohoto důvodu nejsou ani zákonným platebním prostředkem, ani zákonným platidlem.
 • Nařízení zakazuje výrobu, prodej, dovoz a rozšiřování (za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely) medailí a žetonů s vizuálními charakteristickými znaky nebo vlastnosti podobnými jednotné měně.
 • Medaile a žetony nesmí na sobě
  • nést nápis „euro“ nebo „eurocent“ ani
  • symbol eura.
 • Nesmí také mít
  • vzor podobný některému ze vzorů vyobrazených na euromincích,
  • symboly představující svrchovanost zemí Evropské unie (EU),
  • tvar hrany ani vzor euromincí ani symbol eura.
 • Medaile a žetony také nesmí mít stejnou velikost jako euromince. Evropská komise má specifikovat, zda je určitý kovový předmět medailí nebo žetonem a zda platí zákazy uvedené v tomto nařízení.
 • Medaile a žetony nesoucí nápisy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura, avšak bez příslušné nominální hodnoty, jsou povolené, pokud se jejich velikost dostatečně liší od euromincí a pokud nemají vzor podobný vzorům a symbolům uvedeným výše. Pokud však mají velmi podobnou velikost, musí mít ve svém středu otvor, nebo mít polygonální tvar o nejvýše šesti stranách nebo být vyrobené ze zlata, stříbra či platiny nebo se vždy nacházet mimo stanovená rozmezí.
 • Komise může udělit zvláštní povolení k používání výrazu „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbolu eura v případech, kdy neexistuje nebezpečí záměny. V takových případech musí být dotyčný hospodářský subjekt země EU na medaili nebo žetonu jasně identifikovatelný.
 • Pokud medaile nebo žeton také nese nominální hodnotu, na líci nebo rubu musí být vyraženo označení „Toto není zákonné platidlo“.
 • O nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí, které jsou v eurozóně jediným zákonným platidlem ve formě mincí, pojednává nařízení Rady (ES) č. 729/2014.
 • Medaile a žetony vydané před vstupem tohoto nařízení v platnost mohou být používány nejdéle do konce roku 2009, pokud nebyly používány namísto euromincí. Tyto medaile a žetony se zaznamenají v souladu s postupy platnými v zemích EU a sdělí se Evropskému technickému a vědeckému středisku.
 • Toto nařízení platí ve všech zemích EU, které zavedly euro v roce 2002 (Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko). Jeho oblast působnosti rozšiřuje nařízení (ES) č. 2183/2004 pozměněné nařízením (ES) č. 47/2009 na země EU, které euro ještě nezavedly. Země EU musely stanovit a provést pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení do 1. července 2005.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 21. prosince 2004.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1–6)

Postupné změny nařízení (ES) č. 2182/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 02.02.2017

Top