EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výměna informací a spolupráce v oblasti teroristických trestných činů

Výměna informací a spolupráce v oblasti teroristických trestných činů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Boj proti terorismu je jedním z prioritních cílů Evropské unie (EU). Toto rozhodnutí stanoví postup pro sdílení informací o trestních vyšetřováních, trestních stíháních a odsouzeních za teroristické trestné činy mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Pro boj s terorismem je zásadní, aby příslušné orgány měly co nejúplnější a nejaktuálnější informace. Země EU by měly shromažďovat informace týkající se trestních vyšetřování, trestních stíhání a odsouzení za teroristické trestné činy, které mohou mít dopad na dvě nebo více zemí EU, a předávat je podle potřeby Europolu nebo Eurojustu.
 • Specializovaný útvar, určený v rámci policejních orgánů dané země, zodpovídá za předávání všech důležitých informací týkajících se trestních vyšetřování za teroristické trestné činy Europolu. Jde především o tyto informace:
  • údaje umožňující identifikaci osoby nebo skupiny,
  • činy, které jsou předmětem vyšetřování, a jejich konkrétní okolnosti,
  • dotyčný trestný čin,
  • vazby na jiné související případy,
  • využívání komunikačních technologií,
  • ohrožení plynoucí z držení zbraní hromadného ničení.
 • Každá země určí alespoň jeden orgán jako národního zpravodaje Eurojustu pro věci terorismu. Tento orgán zodpovídá za předávání všech důležitých informací týkajících se trestních stíhání a odsouzení za teroristické trestné činy Eurojustu, zejména informací, jako jsou:
  • identita osoby nebo skupiny, proti níž je vedeno trestní vyšetřování nebo která je trestně stíhaná,
  • dotyčný trestný čin a jeho konkrétní okolnosti,
  • údaje o pravomocném odsouzení za teroristické trestné činy a konkrétní okolnosti těchto trestných činů,
  • vazby na jiné související případy,
  • žádosti o soudní pomoc, včetně dožádání, určené jiné zemi EU nebo obdržené od jiné země EU a odpověď na ně.
 • Každá země EU zajistí, aby důležité informace obsažené v dokumentech nebo jiných důkazních prostředcích získaných v průběhu trestního vyšetřování nebo trestního řízení v souvislosti s teroristickými trestnými činy byly co nejdříve zpřístupněny ostatním zemím EU.
 • Ve vhodných případech by země měly zřizovat společné vyšetřovací týmy pro vyšetřování teroristických trestných činů. Žádosti jiných zemí EU o vzájemnou právní pomoc a uznávání a výkon soudních rozhodnutí by měly být vyřizovány jako naléhavé a přednostně.
 • Tímto rozhodnutím by neměla být ohrožena bezpečnost jednotlivců nebo úspěch probíhajícího vyšetřování či zvláštních zpravodajských činností. Toto rozhodnutí také nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cílů.

Doporučení Rady 2007/562/ES se týká sdílení informací o teroristických únosech mezi zeměmi EU.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 30. září 2005.

KONTEXT

Více informací najdete v části

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Doporučení Rady ze dne 12. června 2007, týkající se sdílení informací o teroristických únosech (Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 9–12)

Poslední aktualizace 18.08.2016

Top