Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spolupráce mezi zeměmi EU při ochraně spotřebitele

Spolupráce mezi zeměmi EU při ochraně spotřebitele

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Spolupráce mezi orgány v zemích EU

Každá země EU určí vnitrostátní orgány odpovědné za vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele, které se zapojí do sítě spolupracující na vymáhání. V každé zemi je stanoven ústřední styčný úřad, který zajišťuje koordinaci mezi vnitrostátními orgány.

Síť vnitrostátním orgánům umožňuje výměnu informací a spolupráci s protějšky v ostatních zemích EU na ukončení porušování zákonů na ochranu spotřebitele.

Nařízení pokrývá řadu situací zahrnujících společné zájmy spotřebitelů a usnadňuje spolupráci mezi orgány za účelem ukončení porušování zákonů na ochranu spotřebitelů, pokud se podnik a spotřebitel nacházejí v odlišných zemích.

Rozhodnutí 2007/76/ES obsahuje požadavky týkající se informací, například minimální rozsah informací, které musí být poskytnuty v rámci vzájemné pomoci*, a během upozornění, časové lhůty, které je třeba dodržet, přístup k informacím a použití jazyků.

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány se týká právních předpisů na ochranu spotřebitele, například:

Vzájemná pomoc a činnosti EU

Každý orgán může ostatní členy sítě požádat o pomoc s vyšetřováním a zastavením možného porušování práv spotřebitelů.

Za účelem ukončení porušení, ke kterému dochází současně v několika nebo ve všech zemích EU, mohou orgány:

  • podnikat společné akce, jako například hromadné kontroly*, které zahrnují kontrolu webových stránek v konkrétním odvětví (letenky, záruka na elektroniku, rezervace cestování, transparentnost cen atd.) v celé EU v rámci roční operace vedené Evropskou komisí;
  • přijímat ve spolupráci s Komisí společné přístupy při uplatňování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele vzhledem k určitému problému.

První z těchto koordinovaných* akcí se týkala nákupů v online hrách.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení platí ode dne 29. prosince 2005, s výjimkou pravidel týkajících se vzájemné pomoci, která platí ode dne 29. prosince 2006.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Vzájemná pomoc: příslušný orgán v zemi, ve které jsou porušována práva spotřebitele, požádá svůj protějšek v zemi, ve které je usazen obchodník, o poskytnutí informací o domnělém porušení nebo učiní kroky k ukončení porušování zákonů na ochranu spotřebitele.
Hromadná kontrola: řada současně prováděných kontrol webových stránek prováděných za účelem zjištění porušení právních předpisů EU na ochranu spotřebitele v konkrétním odvětví. Hromadné kontroly jsou koordinovány Evropskou komisí a jsou prováděny současně vnitrostátními orgány v účastnících se zemích.
Koordinované akce: společný přístup vnitrostátních orgánů k vymáhání zákonů na ochranu spotřebitele při široce rozšířených případech porušení zákonů na ochranu spotřebitele v Evropě. Evropská komise tyto akce podporuje.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1–11)

Následné změny nařízení (ES) č. 2006/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1–26)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise 2007/76/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc (Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 192–197)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 11.06.2019

Top