Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Označování cen na spotřebních výrobcích

Označování cen na spotřebních výrobcích

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/6/ES – pravidla označování cen výrobků prodávaných spotřebitelům

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Požaduje jasné uvádění prodejních cen a jednotkových cen všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům, aby se zlepšila informovanost spotřebitelů a bylo možné porovnávat ceny.

KLÍČOVÉ BODY

Prodejní a jednotková cena musí být označeny u všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům, a musí být jednoznačné, snadno rozpoznatelné a dobře čitelné. Pro účel směrnice je pojem „jednoznačné“ chápán jako konečná cena včetně daně s přidanou hodnotou a všech ostatních daní.

Pokud je jednotková cena shodná s cenou prodejní, není ji třeba uvádět.

Nicméně země Evropské unie (EU) se mohou rozhodnout, že nepoužijí toto pravidlo:

  • u výrobků dodávaných během poskytování služby;
  • u dražeb a prodejů uměleckých děl a starožitností.

U výrobků volně ložených musí být označena pouze jednotková cena.

V kterékoli reklamě, jež uvádí prodejní cenu výrobku, je třeba označit rovněž jednotkovou cenu.

Země EU mohou:

  • osvobodit od povinnosti označovat jednotkovou cenou výrobky, u kterých to není vzhledem k povaze nebo účelu výrobků vhodné nebo kde by to mohlo vést k záměně;
  • vypracovat seznam nepotravinářských výrobků, na něž se i nadále vztahuje povinnost označit jednotkovou cenu.

Směrnice stanoví přechodné období, během nějž maloobchodní podniky nepodléhaly povinnosti označovat jednotkovou cenu u jiných než volně ložených výrobků.

Země EU:

  • přijmou vhodná opatření, aby uvědomily všechny dotčené osoby o vnitrostátních předpisech přijatých k provedení této směrnice;
  • určí režim sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a informují o jeho přijetí.

Tato směrnice zrušila směrnice 79/581/EHS (ceny potravinářských výrobků) a 88/314/EHS (ceny nepotravinářských výrobků) s účinkem od 18. března 2000.

V roce 2006 vydala Evropská komise sdělení, které zkoumalo, jak země EU směrnici provedly, a žádala o názory zainteresovaných stran.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 18. března 1998. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 18. března 2000.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 27–31)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1998/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (KOM(2006) 325 v konečném znění, 21.6.2006)

Poslední aktualizace 16.08.2016

Top