EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidla EU pro zdanění energetických produktů a elektřiny

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/96/ES – změna struktury rámcových předpisů EU o zdanění energetických produktů a elektřiny

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla Evropské unie (EU) pro daně týkající se elektřiny, všech pohonných hmot a většiny paliv.
 • Účelem je zajistit, aby jednotný trh EU pro energetiku fungoval hladce a aby se zabránilo jakýmkoli narušením obchodu a hospodářské soutěže, jejichž důsledkem by mohly být velké rozdíly mezi vnitrostátními daňovými systémy.
 • Pravidla přispívají k širším cílům, jako je přechod na konkurenceschopné, nízkouhlíkové, energeticky účinné hospodářství.

KLÍČOVÉ BODY

 • Energetické produkty jsou zdaněny, jen když se používají jako pohonné hmoty nebo k vytápění.
 • Tento právní předpis zavádí minimální úrovně daně z pohonných hmot, paliv a elektřiny použitelné od 1. ledna 2004.
 • Energetické produkty používané k vytápění, v zemědělství, stacionárních motorech a strojích používaných při stavbách a veřejných pracích lze zdanit na nižších úrovních než pohonné hmoty do automobilů.
 • Vlády mohou uplatnit nižší sazbu daně u nafty používané k obchodním účelům (když ji používají dopravci v silniční dopravě nebo pro osobní přepravu) než u nafty používané k neobchodním účelům.
 • Směrnice povoluje osvobození od daně a snížení daně zejména z důvodu ochrany životního prostředí a zdravotní politiky. Vlády mohou od daně osvobodit obnovitelné zdroje energie, jako jsou biopaliva nebo paliva a elektřina používané k přepravě zboží a cestujících vlakem, metrem, tramvají či trolejbusem.
 • Právní předpis povoluje nižší daně pro energeticky náročné podniky – ty, které vynaložily největší úsilí o snížení spotřeby. Země EU, které mají s prováděním nových opatření problémy, dostaly před uplatňováním právního předpisu přechodné úpravy (Belgie, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Portugalsko).
 • Podobná dočasná osvobození a přechodná období byla udělena i zemím, které do EU vstoupily v letech 2004 a 2007.
 • Právní předpis se nevztahuje na některá energeticky náročná odvětví (např. metalurgický průmysl) nebo na energetické produkty, které mají dvojí využití, tj. používají se k vytápění i k jinému účelu (např. k výrobě některých chemických látek).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 31. října 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 2003.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51–70)

Postupné změny směrnice 2003/96/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 28.11.2016

Top