EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biotechnologické vynálezy: právní ochrana

Biotechnologické vynálezy: právní ochrana

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/44/ES – právní ochrana biotechnologických vynálezů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje vnitrostátní právní předpisy o patentech týkajících se biotechnologických vynálezů.

Specifikuje ty vynálezy, které jsou z etických důvodů patentovatelné, a ty, které patentovatelné nejsou.

KLÍČOVÉ BODY

 • Vynálezy, které se týkají produktu tvořeného biologickým materiálem* nebo procesem pro výrobu takového biologického materiálu, nebo produktu obsahujícího takový biologický materiál nebo proces, lze patentovat, pokud jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné.
 • Patentovatelné nejsou:
  • odrůdy rostlin a plemena zvířat,
  • v podstatě biologické způsoby* pěstování rostlin a chovu zvířat,
  • lidské tělo v různých stadiích vzniku či vývoje.
 • Avšak prvek izolovaný z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem může být patentovatelným vynálezem.
 • Vynálezy nejsou patentovatelné, pokud by jejich obchodní využití bylo v rozporu s morálkou nebo veřejným pořádkem. Zejména nejsou patentovatelné:
  • postupy pro klonování lidských bytostí,
  • způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí,
  • použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely,
  • postupy pro úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení.
 • Ochrana vyplývající z patentu se vztahuje i na každý biologický materiál odvozený z původního biologického materiálu.
 • Nemůže-li šlechtitel využívat odrůdu rostlin, aniž by porušoval patent, může požádat o nucenou licenci na nevýlučné užívání vynálezu chráněného patentem s podmínkou placení odpovídajícího poplatku.
 • Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích hodnotí všechny etické aspekty biotechnologie.

V roce 2012 Evropská komise zřídila odbornou skupinu s cílem prozkoumat technický vývoj a důsledky patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství. Skupina je nápomocná Komisi při podávání zpráv podle směrnice 98/44/ES.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 30. července 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. července 2000. Dnes jsou pravidla provedena v právních předpisech všech zemí EU.

KONTEXT

Ochrana biotechnologických vynálezů

KLÍČOVÉ POJMY

* Biologický materiál: jakýkoli materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému.

* Biologický postup: jakýkoli postup pro produkci rostlin a živočichů je v podstatě biologický, je-li zcela založen na přírodním úkazu, jako je křížení a selekce.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/EU ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů (Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13–21)

Poslední aktualizace 21.03.2016

Top