EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statut evropské společnosti

Statut evropské společnosti

Evropská společnost (SE) je právní struktura, která společnosti umožní působit v různých zemích Evropské unie (EU) s jednotným statutem, který je definován právem EU a který je společný pro všechny země EU.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

PŘEHLED

Statut evropské společnosti byl přijat v roce 2001 a v platnost vstoupil v roce 2004, zhruba třicet let po předložení prvního návrhu Komisi. Nařízení (ES) č. 2157/2001, které ho iniciovalo, (nařízení o SE) bylo doplněno směrnicí č. 2001/86/ES (směrnice o SE), kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, čímž bylo uznáno jejich místo a úloha v podniku.

Vytvořením této struktury usnadnila EU činnost společnostem, které chtějí své podnikání rozšířit po Společenství.

Společné uplatňování nařízení o SE a vnitrostátních právních předpisů

SE se sídlem v některé ze zemí EU je upravena:

  • v ustanoveních uvedeného nařízení a
  • v případě aspektů, jimiž se nezabývá nařízení, ve vnitrostátních ustanoveních přijatých na základě evropských opatření zaměřených konkrétně na SE a opatřeních použitelných na akciové společnosti. Jako vodítko je v příslušných vnitrostátních předpisech upraveno z velké části zrušení společnosti, její likvidace, platební neschopnost a pozastavení plateb.

Pravidla zřízení SE

Evropskou společnost zřizují alespoň dvě společnosti původem z různých zemí EU, což především znamená, že evropská společnost nemůže být vytvořena z ničeho. Musí mít minimální kapitál 120 000 € a je možné ji založit následujícími způsoby:

Druh složení

Druh společnosti

Kritéria, která musí být splněna

Fúze (s cílem zřídit evropskou společnost)

Akciové společnosti

Alespoň dvě ze společností musí pocházet z různých zemí EU

Zřízení evropské holdingové společnosti

Akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným

Alespoň dvě ze společností musí pocházet z různých zemí EU nebo musí mít alespoň dva roky dceřinou společnost nebo pobočku v jiné zemi EU

Zřízení evropské dceřiné společnosti

Obchodní společnosti, podniky nebo jiné právnické osoby

Alespoň dvě ze společností musí pocházet z různých zemí EU nebo musí mít alespoň dva roky dceřinou společnost nebo pobočku v jiné zemi EU

Přeměna

Akciová společnost

Společnosti musí mít alespoň dva roky dceřinou společnost v jiné zemi EU

Kromě toho může evropská společnost založit jednu (nebo více) dceřinou společnost, která je také evropskou společností.

Sídlem SE musí být místo, kde má ústřední správu, to znamená své skutečné centrum činnosti. SE však může své sídlo převádět v rámci EU, aniž musí původní společnost zrušit, aby založila novou.

Zápis a dokončení likvidace SE se pro informaci zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Dvě možné organizační struktury

Statuty evropské společnosti mohou souviset se dvěma různými systémy:

  • dualistický systém, který vedle valné hromady akcionářů zahrnuje řídící orgán a dozorčí radu, a
  • monistický systém, který zahrnuje pouze valnou hromadu a správní orgán

Chybějící daňová harmonizace

Na SE se vztahují daně a poplatky ve všech zemích EU, kde se nacházejí jejich správní ústředí.

Zapojení zaměstnanců do SE

SE nesmí být zřízena, aniž by byl po dohodě vedení a samotných zaměstnanců zvolen model zapojení zaměstnanců. Tato dohoda musí nezbytně obsahovat postupy pro poskytování informací a projednání a případně zapojení zaměstnanců v řídících orgánech SE. Toto zapojení je ale povinné pouze za předpokladu, že ho zaměstnanci využívali již před založením SE.

Nejsou-li tyto dvě strany schopny dosáhnout uspokojivé dohody, uplatňuje se série standardních zásad vyjmenovaných v příloze směrnice.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 2157/2001

8. 10. 2004

-

Úř. věst. L 294 ze dne 10. 11. 2001

Směrnice 2001/86/ES

10. 11. 2001

8. 10. 2004

Úř. věst. L 294 ze dne 10. 11. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 885/2004

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 168 ze dne 1. 5. 2004

Nařízení (ES) č. 1791/2006

1. 1. 2007

-

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Nařízení (EU) č. 517/2013

1. 7. 2013

-

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (KOM(2010) 676 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 30.06.2014

Top