EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mechanismus směnných kurzů mezi eurem a dalšími zúčastněnými národními měnami

Mechanismus směnných kurzů mezi eurem a dalšími zúčastněnými národními měnami

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Usnesení Evropské rady o zřízení mechanismu směnných kurzů

Dohoda mezi Evropskou centrální bankou a centrálními bankami zemí EU mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů v hospodářské a měnové unii

CO JE CÍLEM TOHOTO USNESENÍ A TÉTO DOHODY?

 • Usnesení mělo za cíl vytvořit systém mezi zeměmi eurozóny a zeměmi mimo eurozónu, který by zaručoval stabilitu směnných kurzů mezi příslušnými měnami, když byla zahájena třetí etapa hospodářské a měnové unie dne 1. ledna 1999.
 • Dohoda na toto usnesení navazuje a zrušuje a nahrazuje podobnou dohodu, která byla dosažena v roce 1998. Stanoví stabilní mechanismus směnných kurzů (ERM II), který nahrazuje původní evropský měnový systém, mezi eurem a národními měnami zemí EU, které euro nepřijaly, ale účastnily se dohody. V současné době je jedinou měnou v ERM II dánská koruna.
 • Cílem je předejít nadměrnému kolísání směnných kurzů, které by narušily jednotný trh.

KLÍČOVÉ BODY

 • Dohoda:
  • potvrzuje, že účast v ERM II je dobrovolná pro země, které nepoužívají euro a mají doložku o neúčasti na jednotné měně, ale doplňuje, že se očekává jejich zapojení,
  • stanoví centrální paritu – schválenou Evropskou centrální bankou (ECB) a příslušnou národní centrální bankou – mezi eurem a každou zúčastněnou národní měnou. Parita může fluktuovat 15 % v obou směrech,
  • umožňuje automatické a neomezené intervence ze strany ECB a národní centrální banky, pokud je 15% limit překročen,
  • stanoví podrobné postupy pro
   • zapojení některé centrální banky eurozóny do jakékoli intervence,
   • velmi krátkodobé úvěrové facility mezi ECB a národní centrální bankou mimo eurozónu,
   • splacení neuhrazených zůstatků z velmi krátkodobého financování,
   • prodloužení finanční operace,
   • užší spolupráce v oblasti směnných kurzů mezi ECB a národní centrální bankou mimo eurozónu,
   • dohled nad celkovým systémem ERM II,
   • možné úpravy centrálních parit a 15% fluktuačních limitů.
 • Dohodu je nutné upravit, kdykoli se zapojí nová národní centrální banka. Všechny úpravy jsou uvedeny v části „Související dokumenty“.

ODKDY SE USNESENÍ A DOHODA POUŽIJÍ?

 • Usnesení platí od 16. června 1997.
 • Dohoda platí od 1. dubna 2006.

KONTEXT

 • Sbližování základní hospodářské výkonnosti je nezbytné pro udržování stabilního směnného kurzu. Stabilní hospodářské prostředí je nezbytné pro to, aby jednotný trh mohl řádně fungovat, a pro podporu vyšších investic, růstu a zaměstnanosti.
 • Mechanismus směnných kurzů je pro země EU mimo eurozónu vodítkem pro zdravé hospodářské politiky, které jim umožní připravovat se na přijetí eura.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Usnesení Evropské rady o zřízení mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Amsterdam, 16. června 1997 (Úř. věst. C 236, 2.8.1997, s. 5–6)

Dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 73, 25.3.2006, s. 21–27)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dohoda ze dne 21. prosince 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 14, 20.1.2007, s. 6–8)

Dohoda ze dne 14. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 319, 29.12.2007, s. 7–9)

Dohoda ze dne 13. prosince 2010 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 5, 8.1.2011, s. 3–6)

Dohoda ze dne 21. června 2013 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou není euro, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 187, 29.6.2013, s. 1–4)

Dohoda ze dne 13. listopadu 2014 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 64, 21.2.2015, s. 1–4)

Poslední aktualizace 11.04.2017

Top