EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

Evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Vytváří projekt SESAR (výzkum uspořádání letového provozu (ULP) pro jednotné evropské nebe).
 • Cílem projektu SESAR je zlepšit činnost ULP modernizací a harmonizací systémů ULP v Evropě tím, že budou definována, vytvořena, ověřena a uplatňována inovativní technologická a provozní řešení ULP.
 • Společný podnik SESAR je partnerství veřejného a soukromého sektoru pověřené vývojovou fází projektu SESAR. Založily ho v roce 2007 Evropská unie a Eurocontrol, Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu.

KLÍČOVÉ BODY O SPOLEČNÉM PODNIKU SESAR

 • Je to společný podnik pověřený vývojovou fází projektu SESAR, technologickou (výzkumnou a vývojovou) složkou jednotného evropského nebe, souborem opatření EU, která mají uspokojit budoucí potřeby z hlediska kapacity a bezpečnosti letového provozu.
 • Jeho úkolem je v souladu s hlavním plánem ULP zajistit pro EU do roku 2035 výkonnou infrastrukturu pro řízení letového provozu. Ta má umožnit bezpečnější, ekologičtější a efektivnější leteckou dopravu: tj. přímější lety s nižší spotřebou paliva a menšími zpožděními.
 • Zahrnuje Evropskou komisi, organizaci Eurocontrol, poskytovatele navigačních služeb, organizace cestujících v letecké dopravě, uživatele vzdušného prostoru, regulační orgány, provozovatele letišť, pracovníky leteckých společností, letišť a řízení letového provozu, vědce a výrobce zařízení (zhruba 3 000 odborníků). Společný podnik je subjekt EU vytvořený pro tento účel podle článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie.
 • Poskytl již hlavní plán ULP (aktualizovaný v letech 2012 a 2015), který definuje obsah, plán vývoje a plán spuštění pro příští generaci systémů ULP.
 • Řídí postupy pro udělování grantů svým členům podle pravidel pro účast v rámcovém programu pro výzkum a vývoj Horizont 2020 po jeho prodloužení v roce 2014.

K dosavadním úspěchům společného podniku SESAR patří:

 • první čtyřrozměrný let na světě (3D + čas) s cílem zdokonalit výměnu informací po celé dráze letu,
 • rozsáhlá sada nástrojů pro zvýšení bezpečnosti na letištních rozjezdových dráhách, a
 • volné směrování s cílem omezit emise z letů a emise paliv.

Od roku 2014 se program společného podniku SESAR nazvaný Výzkum a inovace zaměřuje na oblasti, jako jsou:

 • optimalizovaná služba sítě ULP,
 • pokročilé služby letového provozu,
 • vysoce výkonný letištní provoz,
 • pokročilá, integrovaná a racionalizovaná letecká infrastruktura.

Financování

Příspěvek EU k vývojové fázi projektu SESAR činí 700 milionů EUR v rámci programů TEN-T a 7. rámcového programu, které doplňuje 585 milionů EUR z programu Horizont 2020. S cílem zohlednit trvání programu Horizont 2020 musí být všechny výzvy k podávání návrhů v rámci projektu SESAR zahájeny do 31. prosince 2020.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 3. března 2007.

KONTEXT

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 vytvořilo společný podnik SESAR. Nařízení bylo dvakrát změněno, v roce 2008 (nařízení (ES) č. 1361/2008) a opět v roce 2014 (nařízení (EU) č. 721/2014), kdy bylo trvání společného podniku SESAR prodlouženo do roku 2024.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) (Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1–11)

Postupné změny nařízení (ES) č. 219/2007 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 08.02.2016

Top