Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ceny za roaming v Evropské unii

Ceny za roaming v Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 531/2012 – roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Cílem je zrušit poplatky za roaming při cestování v rámci EU. To znamená, že občané EU mohou při cestování v rámci EU telefonovat, posílat textové zprávy a přistupovat k internetu na svých mobilních telefonech za stejnou cenu jako ve svých vlastních zemích.
 • Stanoví také ochranná opatření, aby byli mobilní telefonní operátoři ochráněni před zneužitím a aby mohli dodržovat nová pravidla roamingu bez zvýšení vnitrostátních cen.
 • Nařízení (EU) 2017/920, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012 s účinností ode dne 15. června 2017. Zavádí pravidla, která omezují částku, kterou si mohou operátoři mobilních telefonních sítí navzájem účtovat za roaming (tj. velkoobchodní roaming) v rámci EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Náklady na volání, textové zprávy a data, které vzniknou při cestování do jiné země EU, budou odečteny od domácího objemu uživatele.
 • Operátoři nemusejí nabízet roamingové služby, pokud je ale nabízejí, musejí se držet zásady „roaming za domácích podmínek“ a účtovat zákazníkům vnitrostátní ceny.
 • Účelem nařízení není povolit „trvalý roaming“, kdy je identifikační modul uživatele (SIM karta) z jiné země EU používaná trvale.
  • Operátoři mohou odhalit zneužívání zásady analýzou roamingu a vnitrostátních volání a používání mobilních služeb během období čtyř měsíců.
  • Pokud zákazník tráví většinu času v zahraničí a používá svůj mobilní telefon v zahraničí více než doma, operátor může požádat zákazníka, aby situaci do 14 dnů vysvětlil.
  • Tato kontrola je navržena tak, aby se zaměřovala na osoby, které dlouhodobě pobývají v zahraničí, a ne na ty, kteří se pravidelně přihlašují do své vnitrostátní sítě, jako jsou například příhraniční pracovníci.
 • Pokud uživatel pobývá trvale mimo zemi, ve které byla SIM karta vydána, operátor může uplatnit příplatek:
  • maximálně 0,032 eur za minutu hovoru,
  • maximálně 0,01 eur za službu krátkých textových zpráv (SMS),
  • maximálně 7,70 eur za gigabyte dat od 15. června 2017 do 31. prosince 2017, který se vždy k 1. lednu sníží tímto způsobem: 6 eur v roce 2018, 4,50 eur v 2019, 3,50 eur v 2020, 3 eur v 2021 a 2,50 eur v 2022.
 • V případě vnitrostátních „balíčků neomezených dat“ (tj. neomezená data nebo data za velmi nízkou jednotkovou cenu) může operátor uplatnit limit na roamingová data bez příplatku. Tento limit musí být vyšší než prahová hodnota založená na ceně domácího balíčku a dostatečně veliký, aby pokryl roamingové potřeby většiny zákazníků. Po překročení tohoto limitu může zákazník pokračovat v datovém roamingu s příplatkem, který je uveden výše.
 • Vnitrostátní regulační orgán může schválit výjimku ze zásady „roamingu za domácích podmínek“ v případech, kdy může operátor na základě důkazů prokázat, že není schopen poskytovat služby „roamingu za domácích podmínek“, aniž by zvýšil vnitrostátní ceny.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. července 2012.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10–35)

Následné změny nařízení (EU) č. 531/2012 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2286 ze dne 15. prosince 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 46–62)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1–18)

Poslední aktualizace 08.02.2018

Top