Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zprostředkování pojištění: lepší ochrana spotřebitele

This summary has been archived and will not be updated. See 'Distribuce pojištění – nová pravidla platná od roku 2018' for an updated information about the subject.

Zprostředkování pojištění: lepší ochrana spotřebitele

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/92/ES – zprostředkování pojištění

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Směrnice o zprostředkování pojištění reguluje prodejní postupy pojišťovacích agentů a makléřů při prodeji všech pojistných produktů.
 • Reguluje obecné pojistné produkty, jako je pojištění motorových vozidel, dále programy životního pojištění včetně těch, které obsahují investiční prvky, jako jsou produkty investičního životního pojištění*.

KLÍČOVÉ BODY

 • Všechny fyzické osoby nebo společnosti, které provádějí činnosti v oblasti zprostředkování pojištění a zajištění* musí být registrovány ve své zemi EU původu v souladu se zvláštními minimálními požadavky, které zahrnují:
  • přiměřené znalosti a schopnosti, které stanoví příslušné zákony jejich země EU,
  • dobrou pověst,
  • pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání,
  • dostatečné finanční prostředky k ochraně zákazníků před neschopností zprostředkovatele pojištění převést pojistné zákazníků na pojišťovnu nebo převést zákazníkům peníze získané z pojistného plnění v rámci jejich pojistné smlouvy.
 • Země EU mohou přijmout přísnější pravidla, ale pouze pro agenty a makléře registrované na svém území.
 • Na základě registrace v zemi původu mohou zprostředkovatelé pojištění a zajištění podnikat i v jiných zemích EU.
 • Zprostředkovatelé pojištění jsou povinni poskytovat zákazníkům jasné vysvětlení pro svá doporučení ohledně toho, které produkty nakupovat. Musí zákazníky jasným a přesným způsobem písemnou formou informovat, proč doporučují konkrétní produkty na základě individuálních požadavků zákazníků.
 • Země EU musí zřídit jediné informační místo, které zajistí snadný přístup k informacím o registrovaných zprostředkovatelích pojištění a zajištění, příslušných orgánech dané země EU, u kterých jsou registrováni, a o zemích EU, v kterých podnikají.
 • Směrnice vybízí země EU, aby zavedly vhodné a účinné alternativní postupy pro vyřizování stížností pro mimosoudní urovnávání sporů s nespokojenými zákazníky, zejména prostřednictvím sítě FIN-NET.

20. ledna 2016 Evropský parlament a Rada přijaly směrnici o distribuci pojištění (směrnici (EU) 2016/97), která aktualizuje a nahrazuje směrnici o zprostředkování pojištění. Nová směrnice se bude vztahovat na celý distribuční řetězec včetně pojistitelů, kteří prodávají přímo zákazníkům (odtud její nový název). Také dále zlepší způsob, jakým jsou pojistné produkty prodávány, včetně větší transparentnosti cen a lepší informovanosti zákazníků.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

 • Směrnice 2002/92/ES vstoupila v platnost dne 15. ledna 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 14. ledna 2005.
 • Směrnice (EU) 2016/97 o distribuci pojištění (přepracované znění) vstoupila v platnost dne 22. února 2016. Země EU ji musí provést do vnitrostátního práva do 23. února 2018.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise věnované zprostředkování pojištění.

* KLÍČOVÉ POJMY

Produkty investičního životního pojištění: dávají držitelům smluv o životním pojištění možnost přidávat své peníze k penězům ostatních držitelů ve společném fondu. To jim umožňuje investovat do širšího spektra produktů (jako jsou akcie a dluhopisy), než by mohli samostatně.

Zajištění: když pojistitel převede část svého rizika na jiné pojistitele, aby mohli rozložit riziko, kdyby museli vyplatit velké částky v případě pojistné události.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3–10)

Postupné změny směrnice 2002/92/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění) (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19–59)

Poslední aktualizace 24.10.2016

Top