EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pozemní odbavování na letištích Společenství

Pozemní odbavování na letištích Společenství

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 96/67/ES o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Služby podzemního odbavování* na letištích v Evropské unii (EU), kde je udělen přístup, zahrnují ty služby, které umožňují leteckým společnostem provádět činnosti letecké dopravy (pomoc s taxi službami, úklid, dotankování, zavazadlové služby atd.).

Směrnice se vztahuje na všechna letiště EU otevřená pro veřejnou obchodní dopravu, jejichž roční objem provozu není nižší než 2 miliony cestujících nebo 50 000 tun nákladu.

KLÍČOVÉ BODY

Řídící orgán letiště*, uživatel letiště* nebo poskytovatel odbavovacích služeb* musí pod dozorem určeného auditora účty ze své činnosti pozemního odbavování důsledně oddělovat od účtů ostatních činností.

Země EU současně:

  • musí založit pro každé dotčené letiště výbor zástupců složený z uživatelů letiště, který zastupuje zájmy uživatelů,
  • může po dodavatelích služeb pozemního odbavováni požadovat, aby měli sídlo v EU, a může omezit počet dodavatelů oprávněných poskytovat kategorie služeb pozemního odbavování; jako je odbavování zavazadel, manipulace na rampě, manipulace s pohonnými hmotami a oleji, odbavování nákladu a pošty,
  • může snížit na dva počet uživatelů, kteří mohou poskytovat služby odbavování vlastními silami, jako jsou služby odbavování zavazadel, manipulace na rampě, manipulace s pohonnými hmotami a oleji, odbavování nákladu a pošty,
  • může využívat výjimek (s časovým omezením), když jsou na letišti zvláštní omezení disponibilního prostoru nebo kapacity vznikající, která znemožňují otevření trhu nebo provádění odbavování vlastními silami,
  • může za určitých podmínek vyhradit pro určitý řídící orgán letiště řízení centralizovaných infrastruktur, které nemohou být rozděleny nebo jejichž náklady neumožňují zdvojování. Současně mohou za určitých podmínek země EU udělovat výjimky letištím, kde jsou zvláštní omezení disponibilního prostoru nebo kapacity, která znemožňují otevření trhu nebo provádění odbavování vlastními silami v míře stanovené v této směrnici,
  • může zavázat dodavatele vybraného na letišti, aby také obsluhoval ostrovy, které jsou součástí území dané země EU,
  • může podmínit činnost dodavatelů pozemních odbavovacích služeb požadavkem získat povolení vydané veřejným orgánem nezávislým na řídícím orgánu letiště, aby byla zajištěna bezpečnost, zabezpečení, ochrana životního prostředí a soulad s příslušnými právními předpisy v sociální oblasti,
  • musí přijmout nezbytná opatření, aby byl dodavatelům pozemních odbavovacích služeb a uživatelům letiště, kteří si přejí využívat odbavování vlastními silami, zajištěn přístup k letištním zařízením – v případě, že je přístup k těmto zařízením podmíněn poplatkem, musí být tento poplatek určen podle relevantních, objektivních, průhledných a nediskriminujících kritérií,
  • může v souladu s ostatními právními předpisy EU přijmout nezbytná opatření k zajištění ochrany práv pracujících a ochrany životního prostředí.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 14. listopadu 1996 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 25. října 1997.

KONTEXT

Tato směrnice také stanovila harmonogram postupného provádění podle toho, zda jsou zahrnuty služby pozemního odbavování a odbavování třetími stranami. Ode dne 1. ledna 2001 se směrnice vztahuje na jakékoliv letiště na území země EU, jehož roční objem provozu není nižší než 2 miliony cestujících nebo 50 000 tun nákladu.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Pozemní odbavování: zahrnuje širokou škálu služeb vyžadovaných leteckými společnostmi, aby mohli provozovat lety. Tyto služby zahrnují oblasti jako je údržba, manipulace s pohonnými hmotami a s nákladem. Pozemní odbavování zahrnuje také služby, jako je odbavování cestujících, zásobování, odbavování zavazadel a doprava v rámci samotného letiště.
Řídící orgán letiště: orgán, který má za úkol správu letištní infrastruktury, koordinaci a dozor nad různými činnostmi různých dopravců přítomných na letišti nebo daným letištním systémem a jejich koordinaci.
Uživatel letiště: fyzická nebo právnická osoba provozující leteckou přepravu cestujících, pošty nebo nákladu.
Poskytovatel odbavovacích služeb: fyzická nebo právnická osoba poskytující třetím osobám jednu nebo více kategorií služeb pozemního odbavování.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36–45)

Následné změny směrnice Rady 96/67/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 28.02.2020

Top