EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích: databáze EU týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích: databáze EU týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 93/704/ES o vytvoření databáze EU týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Rozhodnutím se zřizuje databáze CARE – což je databáze EU týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí:

  • vést statistiky o dopravních nehodách na pozemních komunikacích na jejich území, na nichž se podílelo alespoň jedno vozidlo a jejichž následkem je usmrcení nebo poranění,
  • předávat každý rok tyto údaje Evropské komisi (Eurostatu).

Evropská komise musí zajistit, aby byla získaná data šířena a aby databáze řádně fungovala, a ve spolupráci s pracovní skupinou odborníků databáze CARE rozhodne o podmínkách přístupu ke statistickým údajům a o jejich případném zveřejňování.

Tři roky po provedení tohoto rozhodnutí musí Komise vypracovat zprávu pro Radu vyhodnocující dosažené výsledky a výsledné ukazatele pro pokračování činností.

Závěry této zprávy byly obecně kladné. Byla navržena určitá zlepšení, například:

  • harmonizovat údaje o nehodách,
  • poskytnout nové informace s cílem završit komparativní mezinárodní analýzy,
  • zlepšit spolupráci mezi zeměmi EU, protože tato spolupráce plní klíčovou úlohu při správě dat a s ohledem na jejich kvalitu a při vývoji politiky týkající se uživatelského přístupu k databázi CARE a jejího používání.

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Platí ode dne 22. prosince 1993.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 93/704/ES ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 63–65)

Postupné změny rozhodnutí 93/704/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise o pokroku v rámci projektu a o jeho vyhlídkách do budoucna – CARE: databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích – rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 (93/704/ES) (COM(97) 238 final, 26.5.1997)

Poslední aktualizace 18.04.2018

Top