EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Společný slovník pro veřejné zakázky

Společný slovník pro veřejné zakázky

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku EU pro veřejné zakázky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Prostřednictvím jednotného klasifikačního systému pro veřejné zakázky sjednotit podmínky používané zadavateli k popisu předmětu smluv.

KLÍČOVÉ BODY

 • Toto nařízení zavádí jednotný klasifikační systém, společný slovník pro veřejné zakázky („common procurement vocabulary“, CPV). Tato klasifikace pokrývá charakteristiky smluv na dodávky, práce a služby. Sjednocením údajů používaných zadavateli k popisu předmětu smluv používání CPV zvyšuje transparentnost veřejných zakázek, které podléhají směrnicím EU.
 • Používání CPV usnadňuje možným dodavatelům, jako jsou společnosti, nacházet obchodní příležitosti, a omezuje riziko chyb při překladu vyhlášení zakázek, protože CPV je dostupný ve všech úředních jazycích EU.
 • CPV přiřazuje číselný kód ke každému popisu předmětu zakázek, pro který existuje verze ve všech úředních jazycích EU. CPV obsahuje:
  • hlavní slovník založený na stromové struktuře a obsahující sérii číselných kódů, které se skládají z 8 číslic a deváté číslice, jež slouží k ověřování předchozích číslic;
  • doplňkový slovník doplňující popis předmětu zakázky informacemi o specifické povaze a určení předmětu smlouvy.
 • Seznam kódů CPV a převodní tabulky mezi CPV a ostatními nomenklaturami najdete na internetové stránce: SIMAP „Informační systém pro evropské veřejné zakázky“.
 • Současná verze CPV usiluje o větší uživatelskou přístupnost, a tak se zaměřuje méně na materiály a více na produkty. Navíc byla vylepšena hierarchie CPV.
 • Internetová stránka TED zajišťuje uveřejnění v Úředním věstníku řady „S“, který obsahuje výzvy k nabídkovému řízení podléhajícímu směrnicím EU. Od roku 2003 TED používá kódy CPV, které se staly povinnými s přijetím směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (následně zrušených směrnicemi 2014/25/EU a 2014/24/EU).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1–562)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2195/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Úř. věst. L 329, 17.12.2003, s. 1–270). Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činnosti (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65–226). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 15.02.2016

Top