EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Snaží se regulovat tvrzení* na potravinách při označování a v reklamě v Evropské unii (EU).
 • Jeho cílem je zajistit, aby výživová* a zdravotní* tvrzení na etiketách potravin a na obchodních úpravách a reklamách byla srozumitelná a podložená důkazy, které jsou obecně přijímány vědeckou obcí.
 • Existuje celá řada látek, jako jsou vitamíny, minerály, aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny, vláknina a bylinné výtažky s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které se mohou vyskytovat v potravinách a které mohou být předmětem tvrzení.
 • Nařízení se snaží
  • zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,
  • poskytovat spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností, a
  • vytvářet rovné podmínky hospodářské soutěže v potravinářském průmyslu.

KLÍČOVÉ BODY

Evropská komise musí vytvořit výživové* profily a podmínky pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin s ohledem na toto:

 • množství živin a dalších látek * obsažených v potravinách jako například:
  • mastné kyseliny,
  • nasycené mastné kyseliny,
  • transmastné kyseliny,
  • cukry a
  • sůl,
 • úloha a význam potravin ve stravě obecně nebo u rizikových skupin, jako jsou děti,
 • přítomnost živin, u nichž je vědecky prokázaný účinek na zdraví.

Zdravotní tvrzení by nemělo:

 • být nepravdivé, dvojsmyslné nebo klamavé,
 • vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin,
 • nabádat k nadměrné konzumaci,
 • naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže zajistit přiměřené množství živin,
 • naznačovat, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví,
 • odkazovat na míru nebo množství úbytku hmotnosti,
 • odkazovat na doporučení jednotlivých odborníků ve zdravotnictví.

Používání výživových a zdravotních tvrzení bude dovoleno pouze v případě, že na základě vědeckých údajů bylo prokázáno, že přítomnost, nepřítomnost nebo snížený obsah v potravině má příznivý účinek. Tyto látky musí být v množství, které lze rozumně zkonzumovat, a v takovém množství, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.

Zdravotní tvrzení budou povolena jen tehdy, pokud budou na etiketě následující informace:

 • cílová populace tvrzení,
 • sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,
 • množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku,
 • sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny (např. těhotné ženy),
 • varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví,
 • v případě tvrzení o nižším riziku onemocnění sdělení, že onemocnění má více rizikových faktorů a že úprava jednoho z těchto rizikových faktorů může nebo nemusí mít příznivý účinek,
 • jakákoli další omezení nebo pokyny k používání.

Zdravotní tvrzení založená na obecně přijímaných vědeckých údajích, která jsou dobře srozumitelná průměrnému spotřebiteli, mohou být osvobozena od schvalovacího řízení.

Nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových nesmí obsahovat žádná výživová nebo zdravotní tvrzení, s výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu alkoholu nebo energetické hodnoty.

Nařízení (EU) č. 432/2012 uvádí seznam povolených zdravotních tvrzení, která nejsou tvrzeními týkajícími se snižování rizik onemocnění a vývoje a zdraví dětí. Toto nařízení se používá od 14. prosince 2012 a je pravidelně upravováno s cílem aktualizovat seznam nově povolených zdravotních tvrzení.

Žádost o schválení

Kterýkoli výrobce může požádat o zařazení nového tvrzení na povolení seznam tak, že podá žádost kterékoli zemi EU, která ji přepošle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Komise potom přijme rozhodnutí o používání tvrzení na základě vědeckého stanoviska EFSA.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. července 2007.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Tvrzení: jakékoli sdělení nebo znázornění, které není podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů povinné, včetně obrázkového, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli podobě, které uvádí, naznačuje nebo zprostředkovaně vyjadřuje, že potravina má určité vlastnosti.
Výživové tvrzení: každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku:
 • energetické (kalorické) hodnoty, kterou
  • poskytuje,
  • poskytuje ve snížené či zvýšené míře nebo
  • neposkytuje, nebo
 • živin či jiných látek, které
  • obsahuje,
  • obsahuje ve snížené či zvýšené míře nebo
  • neobsahuje.
Zdravotní tvrzení: každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.
Živina: bílkovina, sacharid, tuk, vláknina, sodík, vitaminy a minerální látky uvedené v příloze nařízení (EU) č. 1169/2011 a látky, které patří do jedné z těchto kategorií nebo tvoří její součást.
Jiná látka: látka jiná než živina, která má výživový nebo fyziologický účinek.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9–25)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1924/2006 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 353/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 11–16)

Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Úř. věst. L 136, 25.5.2012, s. 1–40) Viz konsolidované znění

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/63/EU ze dne 24. ledna 2013, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení stanovených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Úř. věst. L 22, 25.1.2013, s. 25–28)

Poslední aktualizace 16.08.2016

Top