Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečná a účinná hnojiva na trhu EU

Bezpečná a účinná hnojiva na trhu EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2003/2003 o hnojivech

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Toto nařízení spojuje do jednoho právního předpisu všechna pravidla Evropské unie, která platí pro hnojiva – chemické látky, které poskytují živiny rostlinám.
  • Zajišťuje, že tyto přísné technické požadavky jsou jednotně prováděny v celé EU.

KLÍČOVÉ BODY

  • Nařízení se vztahuje pouze na minerální hnojiva tvořená jednou nebo více rostlinnými živinami. Hnojiva jsou často regulována vnitrostátními právními předpisy zemí EU.
  • V příloze I uvádí nařízení seznam typů hnojiv podle jejich konkrétních charakteristik. Jakmile hnojivo splňuje tento typ označení, může nést označení „ES“. Hnojivo se pak může prodávat a používat v celé EU. Toto označení zemědělcům zaručuje, že hnojiva obsahují minimální množství živin a jejich používání je bezpečné.
  • Má-li být v příloze I tohoto nařízení uvedeno nové označení typu, musí výrobce hnojiva odpovídajícího tomuto označení typu podat žádost u příslušného vnitrostátního orgánu. Tato žádost se předá Evropské komisi, která ji konzultuje s ostatními zeměmi EU a na základě doporučení výboru ustaveného v souladu s nařízením žádost přijme nebo odmítne.
  • Má-li hnojivo získat status ES, musí živiny zajišťovat účinně, nesmí mít škodlivý vliv na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin nebo na životní prostředí a musí se prokázat, že byla podrobena příslušným odběrům vzorků, analýzám a metodám zkoušení.
  • Výrobci musí uchovávat záznamy, aby bylo možné hnojivo sledovat po dobu, kdy je dodáváno na trh, a po dobu dalších dvou let po ukončení jeho dodávání.
  • Na obalech, etiketách nebo v průvodní dokumentaci musí být uvedeny některé základní informace, například kontaktní údaje výrobce a hlavní vlastnosti hnojiva.
  • Zvláštní pravidla se vztahují na hlavní* a druhotná* anorganická hnojiva, na anorganická* hnojiva se stopovými živinami* a na hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku.
  • Byly přidány některé typy produktů pro materiály k vápnění půd (materiály, které neutralizují kyselé půdy) a agronomické přísady do hnojiv a také inhibitory (například inhibitory dusíku – materiály, které zpomalují nebo zabraňují nitrifikaci*).

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 11. prosince 2003 s výjimkou článku 8 a čl. 26 odst. 3, které se týkají sledovatelnosti a používají se od 11. června 2005.

KONTEXT

V březnu 2016 přijala Komise návrh, jehož cílem je zjednodušit stávající právní předpisy, zlepšit fungování trhu EU s hnojivy a rozšířit pravidla na neharmonizované produkty, například na hnojiva, která jsou regulována vnitrostátními předpisy zemí EU. V rámci přípravy na tuto iniciativu provedla Komise různé studie v takových oblastech, jako jsou přísady do hnojiv a vědní obor rostlinných biostimulantů.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Hlavní živina: živina obsahující pouze dusík, fosfor a draslík.

Druhotná živina: živina obsahující vápník, hořčík, sodík a síru.

Minerální hnojivo: hnojivo, v němž jsou deklarované živiny ve formě minerálních látek získaných extrakcí nebo průmyslovým fyzikálním a/nebo chemickým postupem.

Stopové živiny: obsahují bor, kobalt, měď, železo, mangan, molybden a zinek, jejichž množství nezbytné pro růst rostliny je ve srovnání s hlavními a druhotnými živinami malé.

Nitrifikace: přirozený proces v životním prostředí, při němž speciální bakterie přeměňují amoniak v půdě na dusitany a dusičnany.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1–194)

Postupné změny nařízení (ES) č. 2003/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 12.09.2016

Top