EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ovocné šťávy a podobné produkty

Ovocné šťávy a podobné produkty

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje konkrétní pravidla týkající se složení ovocných šťáv, jejich vyhrazených názvů, výrobních vlastností a označování.

KLÍČOVÉ BODY

Ovocné šťávy

Výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, jsou:

 • ovocná šťáva,
 • ovocná šťáva z koncentrátu,
 • koncentrovaná ovocná šťáva,
 • dehydratovaná ovocná šťáva / ovocná šťáva v prášku,
 • ovocná šťáva, ze které byla odstraněna voda a
 • ovocný nektar.

Tyto produkty jsou definované na základě složení a procesech přípravy, aby se zajistilo, že termíny se budou při uvádění na trh používat správně, a ne pro spotřebitele zavádějícím způsobem. Tato směrnice také definuje zvláštní (tradiční) názvy, které se používají v různých zemích a jazycích.

Označování

 • Ovocné šťávy se označují v souladu s obecnými pravidly stanovenými v nařízení (EU) č. 1169/2011 o označování potravin (viz shrnutí). V této směrnici jsou však přijaty další, zvláštní pravidla za účelem zlepšit informovanost spotřebitele. Ta vyžadují, aby bylo z názvu produktu jasné, zda:
  • je produkt směsí různých druhů ovoce,
  • se produkt získává celý zcela nebo zčásti z koncentrátu.
 • Od přijetí pozměňující směrnice 2012/12/EU již není povoleno přidávání cukrů do ovocných šťáv. U dalších produktů by mělo být přidání cukru nadále označováno v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011. Protože bylo přidávání cukrů dříve povoleno, bylo běžné, že někteří provozovatelé potravinářských podniků označovali absenci přidaných cukrů v ovocných šťávách z komerčních důvodů výživových tvrzením „bez přidaných cukrů“. Užívání tohoto tvrzení bylo zakázáno na konci přechodného období 18 měsíců.
 • Aby bylo možné v tomto odvětví řádně informovat spotřebitele v průběhu tohoto přechodného období i v dalších 18 měsících po jeho skončení, provozovatelé potravinářských podniků mohly používat sdělení informující spotřebitele, že od určitého data neobsahují žádné ovocné šťávy přidané cukry.
 • U produktů vyrobených ze 2 či více druhů ovoce kromě těch, ve kterých se používá citronová nebo šťáva z kyselých lajmů, musí název produktu obsahovat seznam použitého ovoce v sestupném pořadí podle podílu obsažených ovocných šťáv a dření.
 • V případě výrobků vyrobených ze 3 nebo více druhů ovoce může být údaj o druzích použitého ovoce nahrazen slovy „několik druhů ovoce“ nebo podobnou formulací nebo počtem použitých druhů ovoce.
 • V případě koncentrovaných ovocných šťáv, když není produkt určen konečnému spotřebiteli, se musí uvést údaj o přítomnosti a množství citronové šťávy, šťávy z kyselých lajmů nebo látek zvyšujících kyselost v označení na obalu, na etiketě připojené k obalu nebo na průvodním dokladu.
 • Směrnice uvádí suroviny, které je možné používat k výrobě šťávy nebo nektaru a přidatných látkách, které mohou být povoleny, podle nařízení (EU) č. 1169/2011 o označování potravin.
 • Minimální obsah ovocné šťávy a/nebo ovocné dřeně v ovocném nektaru musí být v souladu s úrovněmi uvedenými ve směrnici a musí být uveden na označení produktu.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 12. ledna 2002 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 11. července 2003.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58–66)

Postupné změny směrnice 2001/112/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1040/2014 ze dne 25. července 2014, kterým se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku (Úř. věst. L 288, 2.10.2014, s. 1–2)

Poslední aktualizace 29.05.2020

Top